Skip to main content

Seksuel vold

16-12-2016

Denne rapport omhandler unges holdninger og opfattelser til strafbarhed og anmeldelse af seksuel vold.

Rapporten beskriver og analyserer, hvad der har betydning for, om de unge opfatter en uønsket seksuel erfaring som strafbar, og hvilke overvejelser og eventuelle erfaringer de ser i forhold til at anmelde en sådan erfaring.

Rapporten er baseret på fokusgruppeinterview og individuelle interview med unge både med og uden uønskede seksuelle erfaringer.

 

Forfattere: Katrine Bindesbøl Holm Johansen