Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Visionspapir 2012 – platformen for Nyt SUND-bygningen

Nyt OUH/SDU er er byggeprojekt, som vil få stor strategisk betydning for forskning, uddannelse og udvikling i begge organisationer.

Byggeprogramfasen er allerede i gang på Nyt OUH-delen af byggeriet, og nu startes Nyt SUND-byggeprogrammet også op. For at sikre de strategiske hensigter, som ses i projektet, er visionspapiret blevet opdateret forud for byggeprogramfasen, der løber fra august til december 2012.

Det er et vigtigt aspekt i byggeriet og i visionspapiret, at byggeriet sammenkæder Nyt OUH ikke bare med SUND men med et multifakultært universitet. Byggeriet af Nyt OUH/SDU får selvfølgelig stor betydning for SUND, men byggeriet betyder også, at de fire øvrige fakulteter kommer tæt på universitetshospitalet, og det vil afføde nye samarbejdsmuligheder omkring forskning og udvikling, siger dekan Ole Skøtt (SUND).

I Nyt SUND-byggeriet er visionspapiret med til at sætte fokus på, at bygningen skal være gearet til fremtidens behov som en videns- og forskningsarbejdsplads og med rum til uddannelse af de kommende generationer af kandidater.Vi er derfor klar til at gribe mulighederne for at indarbejde nye tendenser.

Den teknologiske udvikling har og vil ændre vores syn på arbejde, arbejdsplads og undervisningsrum radikalt. Vi skal i gang med den spændende forandringsproces, som det er at indstille os på, at behovene om 6-10 år er andeledes end i dag.

For eksempel er auditorier i dag fortrinsvis indrettet til envejskommunikation, som de studerende i stigende grad kan få elektronisk. Fremover er det i højere grad mødet og samarbejdet mellem forskere, medarbejdere og studerende, der skal prioriteres. 

Det vil være det, som gør universitetet til en unik og vigtig arbejdsplads i fremtiden, og det er det, som vi skal have talt igennem og måske efterprøvet i pilotprojekter, fortsætter dekan Ole Skøtt, der glæder sig til den kommende proces.

Visionspapiret danner sammen med vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen afsæt for byggeprogramfasen.

Redaktionen afsluttet: 21.08.2012