Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Udearealerne omkring Nyt SUND tager form

600 meter stier, 500 cykelparkeringspladser og et samlet fliseareal på 6.000 kvadratmeter. Det er noget af det, som netop nu er ved at blive anlagt omkring Nyt SUND.

Af Bente Kjær, 03-07-2023

Skov, åbne marker, levende hegn, vandløb og regnvandsbassiner veksler ind mellem hinanden og danner tilsammen en mosaik af levesteder for mange dyr og planter. Landskabet omkring Nyt SUND er noget ganske særligt. 

Derfor er der i byggeriet arbejdet meget på at få skabt et visuelt udtryk, som både tager hensyn til det eksisterende landskab og samtidig udnytter de fantastiske muligheder, der er i at være så tæt på naturen.

Mellem bygningerne bliver der således etableret gårdhaver, mens naturen også bliver trukket ind under bygningerne. Her vil den danne ramme om uderum og områder til cykelparkering, bevægelse og (gående) møder.  

Derudover vil et rigt system af gang- og cykelstier omkring Nyt SUND opfordre til brug af omgivelserne, hvor også Killerup Rende, som har været rørlagt i byggeperioden, lukkes op igen og kommer til at indgå som et flot element i det fremtidige landskab omkring byggeriet. 

Om udearealer og cykelstier:

Hovedparten af opgaven med at etablere belægning og beplantning omkring Nyt SUND vil være færdiggjort, når indflytningen går i gang fra august 2023.

Her vil udearealerne omkring Nyt SUND blandt andet byde på:

  • To større pladser.
  • 600 meter stier.
  • 500 cykelparkeringspladser, hvoraf de 300 er overdækkede.
  • Gårdrum på terræn og på 1. salsniveau:
    • Inventar til udearealerne er endnu ikke indkøbt, så udendørs møder kan ikke ske ved borde og stole fra start

Det vil også være muligt på sigt at komme til Nyt SUND via nyetablerede cykelstier:

  • På vestsiden kan du komme fra nord ned langs de eksisterende cykelstier og videre af de nyanlagte stier ind under Nyt SUND til de overdækkede cykelparkeringspladser.
  • På østsiden kan du komme fra den eksisterende supercykelsti langs letbanen og videre af de af de nyanlagte stier ind under Nyt SUND til de overdækkede cykelparkeringspladser.
  • Supercykelstien langs med letbanen bliver koblet til en nyanlagt cykelsti ind under Nyt SUND, som har retning langs med Killerup Rende mod Munkebjergvej. Cykelstien åbner i løbet af sommeren 2023.

Find mere information om at cykelparkering og -transport til Nyt SUND her. 

Redaktionen afsluttet: 03.07.2023