Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyt SUND: En vigtig milepæl er nået

En vigtig milepæl er nået i byggeriet af Nyt SUND: Den sidste bygning er nu opført. Det blev fejret ved et lidt forsinket rejsegilde den 26. august.

Af Bente Kjær, 02-09-2021

Rejsegildet skulle egentlig have været afholdt sidste år, da de første tagelementer var monteret. Men grundet COVID-19 blev rejsegildet udskudt.

Ved det forsinkede rejsegilde i torsdags, var det derfor ikke alene montagen af de første tagelementer, der blev fejret. Derimod blev det markeret, at samtlige råhuse nu er opført - og endda fire måneder før den oprindelige tidsfrist.

Den vundne tid bliver brugt til det indvendige arbejde i bygningen så som opsætning af gulve, skillevægge og lofter, montering af tekniske installationer og installering af laboratorieudstyr. Arbejdsopgaver som udgør 70 procent af de arbejdstimer, der i alt skal lægges på pladsen.

Fakta om byggeriet

 • Vejdirektoratet bygger Nyt SUND til Syddansk Universitet.
 • Byggeriet er opdelt i seks entrepriser - fire storentrepriser og to fagentrepriser.
 • Projektet har en bevilling på cirka 1,4 mia. kr.
Der blev serveret mad og sodavand fra pølsevognen. Håndværkerne fik tidspunkter, hvor de skulle hente mad for at undgå for store samlinger af håndværkere på tværs af de enkelte fag.

Tak til entrepenører og håndværkere

Ved rejsegildet, som alene blev afholdt for håndværkere, rådgivere og byggeledelse af hensyn til risiko for smitte med COVID-19, rettede Per Seidelin, projektchef ved Vejdirektoratet, en særlig tak til entreprenører og håndværkere for godt og veludført arbejde:

Per Seidelin holder tale og retter en særlig tak til entreprenører og håndværkere

- Jeg kan med stor tilfredshed konstatere, at arbejdet skrider godt frem, og jeg glæder mig til, vi kan overdrage fakultetsbygningen til SDU i starten af 2023.

- Kransene er på plads og lad os ønske, at det bliver et godt fakultet, hvor der bliver igangsat innovative uddannelsesaktiviteter og banebrydende forskningsprojekter til gavn for patienter, studerende og omverdenen, lød det afslutningsvist fra Per Seidelin.

Milepæle i Nyt SUND-byggeriet:

 • Da første spadestik blev taget den 13. november 2019, var kælderudgravninger til de to bygninger, som støder op til henholdsvis SDU og Nyt OUH, allerede godt i gang.
 • Hen over vinteren blev der flyttet store mængder jord fra udgravningerne til et fyldområde ved Lindø, da grusgravene omkring Odense lukkede for modtagelse af våd jord.

Se billeder fra den 13. november 2019 her.

 • Den 17. marts 2020 blev bundpladen til den største kælder støbt.
 • Bundpladen, som måler 60 x 80 meter og er 45 cm tyk, blev støbt i én sammenhængende støbning.
 • Støbningen startede kl. 4 om morgen og var tilendebragt inden dagen var omme. 
 • Der blev brugt 2.100 kubikmeter beton, og i de 15 timer støbningen pågik, ankom der en betonbil til pladsen hvert 5. minut.

Se billeder fra den 17. marts 2020 her.

 • I august 2020 var det første råhus skudt så meget i vejret, at arbejdet i kælderen med henholdsvis gulvstøbning og montage af tekniske installationer kunne påbegyndes. 
 • Det var montage af de første af mange tekniske installationer til undervisningslokaler, kontorer og laboratorier.
 • Råhuset til den første bygning stod klar i oktober 2020.
 • Herefter blev montage af facadeelementer og udlægning af tagmembran påbegyndt, mens opførelsen af byggeriets øvrige bygninger fortsatte.

Se billeder fra oktober 2020 her.

 • Opførelsen af den sidste bygning er afsluttet. 
 • Den forventes af være lukket og tæt inden vinteren sætter ind.

Se billeder fra august 2021 her.


Redaktionen afsluttet: 02.09.2021