Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Se billeder: Nyt SUND-byggeriet skrider frem

Et år og to måneder. Så længe varer det, før den nye fakultetsbygning til Sundhedsvidenskab står klar til indflytning. Kig med her og se, hvordan byggeriet tager form og få en forsmag på, hvordan Nyt SUND kommer til at tage sig ud på Campus Odense - både inde og ude.

Af Bente Kjær, 13-12-2021

Kig ud over Nyt SUND mod det eksisterende SDU. Den hvide bygning i forgrunden er en del af Nyt OUH. (©Anders Boe)

Kig ud over Nyt SUND mod det eksisterende SDU. Den hvide bygning forrest til venstre i billedet er en del af Nyt OUH. (©Anders Boe)

Kig ud over Nyt SUND mod det eksisterende SDU. I forgrunden til højre ses Koblingsbygningen, som binder Nyt SUND sammen med Nyt OUH. Den hvide bygning i forgrunden til venstre er en del af Nyt OUH. (©Anders Boe)

Her er vi inde i Koblingsbygningens ankomsthal, hvorfra man kigger ud mod Nyt OUH. (©Bente Kjær)

Kig ind på Nyt SUND, som løber fra det eksisterende SDU til højre i billedet ned til Nyt OUH, som ligger udenfor billedet til venstre. Langs hele siden af Nyt SUND, som vi kigger ind på her, løber bygningens hovedstrøg kaldet Vidensaksen. (©Anders Boe)

Her her ses den del af Vidensaksen i Nyt SUND, som løber fra Koblingsbygningen, hvor Nyt SUND og Nyt OUH støder sammen, op til hovedindgangen til Nyt SUND, hvor bygningen møder det eksisterende SDU ved Stenten. (©Bente Kjær)

Nyt SUND er overordndet udlagt i tre nord-sydgående spor. Mens Vidensaksen udgør det østlige spor, er laboratorierne placeret i bygningens vestlige spor længst væk fra letbanen. Her på billedet ses én af de laboratoriegange, som findes i dette vestlige spor. (©Bente Kjær)

Nyt SUND er overordndet udlagt i tre nord-sydgående spor. Mens Vidensaksen udgør det østlige spor, og laboratorierne er placeret i det vestlige, så er kontorerne primært placeret i bygningens midterste spor. Her på billedet ses én af de kontorgange, som er placeret i det midterste spor. (©Bente Kjær)

De tre spor i Nyt SUND-bygningen er forbundet af tværgange. Her på billedet ses den tværgang på anden sal, som munder ud i ankomstområdet ved hovedindgangen til Nyt SUND. Det er også det område, som befinder sig i den del af bygningen, der kobler sig til det eksisterende SDU. (©Bente Kjær)

Her ses hovedindgangen til Nyt SUND længst væk i billedet til højre. De to store sæt vinduer, som ligger til venstre for hovedindgangen på billedet, tilhører de to auditorier, som er placeret i ankomstområdet til Nyt SUND. (©Anders Boe)

Her ses det ene af de to auditorier i ankomstområdet til Nyt SUND indefra. Kigger man ud ad vinduet, kan man kigge ned langs Nyt SUND mod Nyt OUH, som ligger i baggrunden. (©Anders Boe)

Her ses hovedindgangen til Nyt SUND indefra. De to auditorier befinder sig til højre for trappen i billedet. (©Bente Kjær)

Her ses ankomstområdet ved hovedingangen til Nyt SUND. Trappen fra hovedingangen op til ankomstområdet ses for neden bagerst i billedet. (©Bente Kjær)

Vender man ryggen til hovedindgangen i ankomstområdet, vil man, når byggeriet står færdigt, se direkte ind på Stenten i det eksisterende SDU. Her på billedet ses det, som bliver passagen mellem de to bygninger. (©Bente Kjær)

Redaktionen afsluttet: 13.12.2021