Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Ny tidsplan for Nyt OUH og Nyt SUND

I september blev det meldt ud, at Nyt OUH først står færdig i 2022. Det får nu konsekvenser for Nyt SUNDs tidsplan.

Den nye tidsplan for Nyt OUH får konsekvenser for Nyt SUND, da det er mest hensigtsmæssigt, at Nyt OUH og Nyt SUND følges ad.

Det er det af hensyn til planlægning af for eksempel til koblingszonen og til forskningen og undervisningen, hvor en længere adskillelse af SUND og OUH er uheldig for det daglige arbejde.

Derfor har SDUs bestyrelse besluttet, at arbejdet med Nyt SUND sættes på pause med et nyt ibrugtagningstidspunkt senest 1.9.2022.

Redaktionen afsluttet: 13.11.2014