Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Landskabsentreprise på plads ved SDU Nyt SUND

600 meter stier, cykelparkering til 650 cykler og et samlet fliseareal på 6.000 kvadratmeter. Det skal O.K. Nygaard Anlægsgartner stå for at etablere omkring Nyt SUND - SDUs nye fakultetsbygning til sundhedvisdenskab, som skal forbinde universitetet med Nyt OUH.

Af Bente Kjær, 06-07-2022

Skov, åbne marker, levende hegn, vandløb og regnvandsbassiner veksler ind mellem hinanden og danner tilsammen en mosaik af levesteder for mange dyr og planter. Landskabet omkring Nyt SUND er noget ganske særligt. 

Derfor er der i byggeriet arbejdet meget på at få skabt et visuelt udtryk, som både tager hensyn til det eksisterende landskab og samtidig udnytter de fantastiske muligheder, der er i at være så tæt på naturen.

Mellem bygningerne bliver der således etableret gårdhaver, mens naturen også bliver trukket ind under bygningerne. Her vil den danne ramme om uderum og områder til møder, bevægelse og cykelparkering.

Derudover vil et rigt system af gang- og cykelstier omkring Nyt SUND opfordre til brug af omgivelserne, hvor også Killerup Rende, som i byggeperioden har været rørlagt, lukkes op igen og vil indgå som et flot element i det fremtidige landskab omkring fakultetet.

Nyt SUND

Nyt SUND bliver arbejdsplads for cirka 2.000 studerende og ansatte ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Læs mere om Nyt SUND-bygningen her.

Opgaven med at etablere belægning og beplantning omkring Nyt SUND er netop blevet tildelt O.K. Nygaard Anlægsgartner, som nu blandt andet kan gå i gang med:

  • Anlæg af cirka 600 meter stier.
  • Anlæg af to større pladser.
  • Anlæg af gårdrum på terræn og på 1. salsniveau.
  • Etablering af cykelparkering til cirka 650 cykler.

Det samlede fliseareal vil udgøre cirka 6.000 kvadratmeter.

Nyt SUND med letbanen løbende langs bygningen

Nyt SUND med kig mod Nyt OUH

Redaktionen afsluttet: 06.07.2022