Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Tidsplan for indflytning i Nyt SUND justeres igen

Den senest udmeldte tidsplan med start på indflytning i Nyt SUND i maj 2023 er ændret. Indflytningen begynder først i august. Undervisningen i Nyt SUND starter som planlagt op 1. september 2023.

I november blev indflytningsplanen for Nyt SUND justeret med start af flytningen den 1. maj og med afslutning senest pr. 1. september ved semesterstart. 

På daværende tidspunkt var vurderingen, at en justering ville give en højere grad af sikkerhed for holdbarheden af indflytningstidspunktet med deraf følgende stabilitet i planlægning, prioritering af ressourcer, såvel interne som eksterne, samt endelig gennemførelse af flytningen.

Vejdirektoratet, som er bygherre, har imidlertid meddelt SDU, at en række test på styring og regulering af tekniske anlæg først kan være færdig i juni.

Da der fortsat er fokus på at skabe en god oplevelse omkring flytningen, er denne udmelding om test ikke forenelig med den etapevise tekniske klargøring og ibrugtagning af bygninger, som var planlagt.

Der er afhængigheder mellem de enkelte bygningsafsnit, som ikke kan efterleves, hvorfor tidsplanen for indflytning må justeres igen.

Den justerede plan ser i grove træk således ud:

  • Anatomis indflytning på denne side af sommerferien fastholdes.
  • Undervisningen flytter som hidtil planlagt, så der startes op i Nyt SUND 1. september 2023.
  • Øvrige enheders flytning rykkes til efter sommerferien med opstart på indflytning fra august og frem.
Redaktionen afsluttet: 21.02.2023