Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Flytningen til SDU Nyt SUND: Når papkasser og flyttebiler ikke rækker

Om et halvt år står Syddansk Universitets nye bygning til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet færdig på Campus Odense og indflytningen kan gå i gang. Flytteforberedelserne kommer derfor til at fylde en del i løbet af efteråret. Det gælder ikke mindst Afdeling for Anatomi, som er blandt de første til at rykke ind i den nye fakultetsbygning.

Af Bente Kjær, 17-08-2022

I samarbejde med Syddansk Universitets Teknisk Service-afdeling og flyttefirmaet Møbeltransport Danmark, er hver enkelt af de enheder, som skal flytte til den nye fakultetsbygning, Nyt SUND, i gang med at udarbejde en detaljeret flytteplan.

For de fleste er fremgangsmåden relativt ligefrem. Hver enhed sørger for at pakke egne i ting i flyttekasser og sætte flyttelabels på det, som skal flyttes med, hvorefter Møbeltransport DK flytter det til Nyt SUND.

I nogle tilfælde er det dog lidt mere kompliceret end som så. Det er tilfældet med Afdeling for Anatomi, som er en del af Neurobiologisk Forskning på Institut for Molekylær Medicin. De har nemlig en række helt specielle flytteopgaver.

Flytning af legemer og legemsdele

Afdeling for Anatomi skal flytte fra deres nuværende placering på Campus Odense til Nyt SUND i starten af 2023. Enheden bliver dermed én af de første til at indtage den nye fakultetsbygning.

De er derfor været i gang med at forberede deres flytning noget tid – også fordi det er en relativ kompleks opgave, som kræver nogle særlige hensyn og løsninger sammenlignet med mange andre enheder.

Hos Afdeling for Anatomi er det nemlig ikke alene skriveborde, computere og laboratorieudstyr, som skal pakkes ned og flyttes men også legemer og legemsdele – og her er gængse og eksisterende fremgangsmåder altså ikke brugbare.

- Der findes ingen skræddersyet løsning til flytning af Anatomi, da det ikke kan betragtes som et klassisk vådt område, lyder det således fra konservator og lektor ved Neurobiologisk Forskning Annette Møller Dall, som er tovholder på flytningen af Afdeling for Anatomi.

Papkasser og flyttebiler rækker ikke

Ifølge Annette Møller Dall har de overordnet tre delområder, hvor flytningen ikke kan klares med papkasser, labels og flyttebiler med derimod kræver særlige løsninger:

  • Flytning af montre med legemsdele i formaldehydholdig væske.
  • Flytning af legemsdele, der opbevares i Ethanol.
  • Flytning af hele legemer.

Flyttefirmaet Møbeltransport Danmark, som skal stå for flytningen til Nyt SUND, har da også meldt klart ud, at de ikke kan varetage disse specielle flytteopgaver, fortæller Annette Møller Dall.

Sammen med Teknisk Service har Afdeling for Anatomi derfor fundet frem til mulige alternative løsninger.

Flyttemænd erstattes med bedemænd

Ved flytningen af hele legemer og legemsdele er etik et vigtigt parameter, som ifølge Annette Møller Dall har spillet en væsentlig rolle i de løsninger, de indtil videre har fundet frem til.

- Hele legemer vil således blive flyttet i rustvogn af bedemænd, mens legemsdele vil blive flyttet af personale, som er vant til at håndtere disse, fortæller konservatoren og tilføjer, at sikkerhed ligeledes fylder meget i deres planlægning.

- Eksempelvis må legemsdele, der opbevares i Ethanol, ikke transporteres heri, fordi alkohollen er brandfarlig. Vi bliver derfor nødt til at flytte dem til lukkede kasser, som transporteres til Nyt SUND, hvorefter vi igen flytter dem til kuvetter med Ethanol - de må endelig ikke tørre ud, da det kan forårsage skimmeldannelse, forklarer Annette Møller Dall.

Sammen med Afdeling for Anatomi og Teknisk Service arbejder hun stadig på en løsning til flytning af montre med legemsdele. De skal nemlig også flyttes under særlige forhold, da de indeholder en formaldehydholdig væske, som er potentielt kræftfremkaldende.

Den detaljerede flytteplan mangler stadig

Mens etik og sikkerhed spiller en væsentlig rolle i flytningen af Afdeling for Anatomi, har timing også en vigtig betydning af hensyn til blandt andet undervisning og eksamen, som skal afvikles sideløbende.

Den sidste og mere detaljerede planlægning af flytningen afventer derfor nu en specifik flyttedato, lyder det fra Annette Møller Dall.

Den forventes af komme i løbet af efteråret, når de samlede planer for flytningen til Nyt SUND begynder at falde på plads.

Nyt SUND:

  • Nyt SUND er SDU's nye bygning til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
  • Bygningen er 50.000 kvadratmeter fordelt på tre etager.
  • Bygningen skal rumme laboratorier, undervisningslokaler, kontorer og auditorier foruden dyrestalde og faciliteter til anatomi og retsmedicinsk institut.
  • Fakultetsbygningen forventes ibrugtaget i starten af 2023.

Nyt SUND, SDU og Nyt OUH

SDU og Nyt OUH bliver bygget sammen på Campus Odense via den nye bygning til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Nyt SUND.

Når byggeriet står færdigt, vil man kunne gå 1,3 km. fra SDUs hovedindgang i nord til Nyt OUHs hovedindgang i syd under ét tag.

Det samlede byggeri vil være på over 500.000 kvadratmeter.

Sammenbygningen af universitet og universitetshospital vil give optimale forhold for forskning, uddannelse og innovation inden for især sundhedsområdet.

Redaktionen afsluttet: 17.08.2022