Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Byggeprogram klar til udvidet Nyt SUND

Så er byggeprogrammet til det udvidede Nyt SUND godkendt af styregruppen. I det nye byggeprogram er de ekstra godt 6000 m2 til psykologi, anatomi, UCL, TEK og forskningsvækstarealer indarbejdet.

Byggeprogrammet viser en spændende og effektiv bygning, hvor der er fokus på gode flows til medarbejdere, studerende og forskningsformidling. Programmet vidser desuden, hvordan:

  • Nyt SUND er solidt koblet til det eksisterende SDU med tre gode koblinger ved Stenten, det nuværende Institut for Biologi og ved det nye OU41, som samlet set også er en del af Nyt SUND.
  • Nyt SUND-bygningen er et effektivt bindeled mellem SDU og Nyt OUH, og samtidig er bygningen placeret i naturlig sammenhæng med en smuk og fredet natur.
  • Nyt SUND er et attraktivt samlingspunkt for forskning og uddannelse, hvor studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere trives og inspireres.
  • Nyt SUND understøtter og optimerer SUNDs kerneopgaver gennem øget tilgængelighed mellem fakultetets faglige områder og det øvrige SDU og Nyt OUH.

Fra SDU sidder rektor jens Oddershede, direktør Jacob Schmidt og dekan Ole Skøtt i styregruppen.

Redaktionen afsluttet: 13.05.2013