Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyt SUND: Bæredygtigt byggeri til forskning og undervisning

2020 blev året, hvor den første råhus i Nyt SUND-byggeriet stod færdigt. Når bygningen for alvor begynder at tage form i løbet af de næste to år, bliver det med et stort fokus på bæredygtige løsninger.

Af Bente Kjær, 04-01-2021

Når Nyt SUND-bygningen tages i brug 2023, er det afslutningen på en proces, som startede for mere end ti år siden. En af de ting, der stod klart fra begyndelsen, var, at bygningen skulle være bæredygtig både økonomisk og miljømæssigt.

Læs: Nyt OUH/SDU-byggeriet skal have fokus på bæredygtighed

- Laboratoriebygninger er som udgangspunkt tunge bygninger, der sætter et stor fodaftryk på Co2- regnskabet, ligesom brug af megen beton, tager et stor indhug i verdens ressourcer. Derfor er vi meget bevidste om, hvordan vi bygger, siger Tom Møenbo Gregersen, områdechef for Plan og byg ved Syddansk Universitet.

- Det betyder blandt andet, at vi på SDU altid vælger materialer ud fra et bæredygtigheds-synspunkt, hvor vi har den grundregel, at materialerne skal vægtes i forhold til princippet ’fra vugge til grav’.

Nyt SUND er en bygning til forskning og undervisning – ikke et forskningsprojekt

Det er også hensynet til bæredygtigheden på den lange bane, som gør, at der i Nyt SUND-byggeriet ikke eksperimenteres med at anvende nye og forholdsvis uprøvede materialer og systemer.

- Grundlæggende bygger vi til forskning og undervisning. Vi laver ikke forskningsprojekter, selv om det kunne være besnærende, når vi nu er et universitet, lyder det fra Tom Møenbo Gregersen.

- Men historien taler sit helt eget sprog: Byggerier, hvor der anvendes materialer og systemer, som ikke tidligere er afprøvet i et vist omfang, giver store problemer. Det betyder, at hele kæden kommer til at bruge unødig energi og penge, indtil bygningen kommer på rette køl og lever og til det tiltænkte formål.

Typiske problemer med uprøvede materialer og systemer:
Typiske problemer med ikke afprøvede materialer i byggerier er ifølge Tom Møenbo Gregersen: Svamp, problemer med varmestyring, problemer med luftstyring, overophedning og kulde nedfald.

- Den tiltænkte gevinst ved at lave et byggeri til et forskningsprojekt uagtet de gode intentioner, bliver som regel til et negativt resultat på bæredygtigheds-vægtskålen. Økonomisk giver det ofte uoverskuelige konsekvenser, mens man må leve med kompromiser, lyder forklaringen fra Tom Møenbo Gregersen.

Læs mere om bæredygtighed i Nyt SUND-bygningen her.

Bæredygtighed i Nyt SUND-byggeriet

Nyt SUND har et naturligt fokus på bæredygtighed, så belastningen af miljø og forbrug af ressourcer minimeres, mens trivslen for ansatte og studerende maksimeres.

Her kan du finde information om nogle af de bæredygtige løsninger, der er truffet i byggeriet af Nyt SUND

Nyt SUND og Verdensmålene

Nyt SUND understøtter arbejdet med bæredygtighed og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på SDU.

Læs mere om Nyt SUND og Verdensmålene her.

Redaktionen afsluttet: 04.01.2021