Skip to main content
Center for Sundhedsfilosofi og Etik
Aktuelt forskningsprojekt

DEMENS ID

Der er omkring 89.000 personer med demens i Danmark, og på grund af den demografiske udvikling er antallet stigende. Eftersom demens ikke kan helbredes, er pleje og omsorg den vigtigste behandlingsindsats. Derfor er der brug for redskaber, som kan hjælpe borgere med demens og deres familie til at mestre deres livssituation og sikre integritet og værdighed i sygdomsforløbet, og det er bl.a. det som forskningsprojektet DEMENS ID arbejder med.

Formålet med DEMENS ID er at støtte borgere med demens og deres familier i at mestre etiske dilemmaer i livet med demens. Det gør vi gennem et treårigt projekt, hvor vi på baggrund af en teoretisk og praktisk forståelse af etiske dilemmaer i livet med demens udvikler etik- og dialogredskaber, som støtter borgere med demens, deres familie og sundhedsprofessionelle i at træffe velovervejede, værdige valg om pleje og behandling.

Gennem en solid videnskabelig og praktisk forståelse af de centrale etiske dilemmaer, som projektets tre målgrupper borgere med demens, deres familier og sundhedsprofessionelle møder i livet med demens, oplever, vil vi udvikle, afprøve og implementere indsatser, som kan støtte målgrupperne i at træffe velovervejede etiske valg i livet med demens. DEMENS IDs fokus ligger i at støtte mennesker med demens og plejers evne til at håndtere etiske dilemmaer, ved demens ved at fremme deres viden om og tro på at de kan løse etiske dilemmaer inden for demenspleje.

DEMENS ID interventionen, som har navnet OMTANKE, er udviklet inden for et aktionsforskningsdesign for at sikre deltagelse af mennesker med demens, omsorgspersoner og andre centrale interessenter i udviklingsprocessen. OMTANKE gør brug af både etisk og narrativ medicinsk teori. Vores mål er at skabe et møde mellem de forskellige målgrupper, hvor de, på baggrund af litterære uddrag fra dansk og international litteratur, kan have en åben og tillidsfuld dialog omkring etiske udfoldninger i livet med demens, og derigennem blive bedre til at træffe gode velovervejede valg.

Projektet DEMENS ID gennemføres af et partnerskab som består af Statens Institut for Folkesundhed (SDU), Rudersdal Kommune og Alzheimerforeningen og er finansieret gennem en bevilling fra Veluxfondens HUMpraxis program.

Læs mere her:

 

Sigurd Mørk Rønbøl Lauridsen, projektleder

PURE.dk

Frederik Schou-Juul, projektdeltager

PURE.dk

Sofie Smedegaard Skov, Ph.d.-studerende

PURE.dk

Marie-Elisabeth Lei Holm, projektdeltager

PURE.dk

Anna Paldam Folker, styregruppe

PURE.dk

Peter Simonsen, styregruppe

PURE.dk

Redaktionen afsluttet: 11.10.2021