Skip to main content
Medarbejdere

Tre nye postdocs

I begyndelsen af 2021 starter tre nye postdocs ved Center for Kvantematematik. De tre postdocs vil alle forskningsmæssigt samarbejde med QM Centerleder Jørgen Ellegaard Andersen. Det ene af disse samarbejder er interdisciplinært mellem QM og SDU Robotics, og et andet er del af det igangværende ERC Synergy projekt: ReNewQuantum

Af Jane Jamshidi, , 18-12-2020

Vi glæder os til at tage godt imod de tre nye postdocs som tilknyttes QM i løbet af de første måneder af 2021. En kort præsentation af de tre postdocs:

Dr. Shan Shan har sin uddannelse fra Duke Universitet i USA. Shan erhvervede sin ph.d.-grad i matematik i 2019 under vejledning af Ingrid Daubechies. Shan arbejder i og mellem felterne matematik, statistik og biologi. Hendes forskningsinteresser er diffusionsgeometri, 'Bayesisk inferens', en matematisk ramme for maskinlæring og høj-dimensional dataanalyse. Teoretisk set bygger Shan Shan algoritmer og sandsynlighedsberegnings-modeller på geometriske objekter for dimensionsreduktion, inferens, regression og relaterede maskinlærings-problemer. Anvendelsmæssigt bruger hun sit arbejde på anatomiske overflader for at opnå indsigter i evolutionsmæssige processer.

Ved SDU vil Shan Shan samarbejde interdisciplinært med henholdsvist Jørgen Ellegard Andersen på den matematiske side og Henrik Gordon Petersen fra SDU Robotics.

 

Den anden postdoc, Dr. Nadia Ott, har sin uddannelse fra Minnesota Universitet i USA. Ott erhvervede sin ph.d.-grad i matematik i 2020 under vejledning af Alexander Voronov.

Ott’s forskningsfelt er superstring perturbationsteori – indenfor matematisk fysik. Ved SDU kommer Nadia Ott til at samarbejde med Jørgen Ellegaard Andersen ved Center for Kvantematematik.

 

Den trejde postdoc, Dr. Konstantin Wernli, har sin uddannelse fra Zürich Universitet i Schweiz. Wernli erhvervede sin ph.d.-grad i matematik i 2019 under vejledning af Alberto Cattaneo. Han kommer fra en postdoc stilling ved Notre Dame Universitet i Professor Pavel Mnëvs forskningsgruppe. Wernli modtog een af de prestigefulde 'SNF' Postdoc-mobilitet forskningsbevillinger fra den nationale sweiziske videnskabsfond (SNF).

Konstantin Wernlis forskningsinteresser ligger i matematisk fysik, særligt kvantefeltteori og dennes anvendelser. Ved SDU kommer Wernli i en 3-årig postdoc stilling til at samarbejde med Jørgen Ellegaard Andersen som en del af det igangværende EU-Horizon 2020 ERC Synergy-projekt ReNewQuantum.

De tre postdocs

Dr. Shan Shan

Dr. Nadia Ott

Dr. Konstantin Wernli

Redaktionen afsluttet: 18.12.2020