Skip to main content
DA / EN
Bevilling

Litteraturprofessor skal stå i spidsen for ambitiøst forskningscenter

SDU-professor Anders Engberg-Pedersen tiltræder som leder af ’Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry’ den 1. juni.

Af Rune Nørgaard Jørgensen, , 26-05-2023

Det kommende ’Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry’ er oprettet som et nyskabende samarbejde mellem de humanistiske fakulteter på Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

De kommende seks år skal centret bidrage med nuancering, perspektivering, nye forståelser og handlemuligheder over for de helt store samfundsudfordringer som for eksempel klimakrisen, pandemier, krig, ulighed og kunstig intelligens. Forskningscentret er realiseret med en bevilling på 60 millioner kroner fra den A.P. Møllerske Støttefond. 

Efter et grundigt rekrutteringsforløb er det nu faldet på plads, at det bliver professor i litteraturvidenskab og modtager af Eliteforskprisen, Anders Engberg-Pedersen, der skal lede centret. Som centerleder skal Anders Engberg-Pedersen skabe rammer for nye samarbejder mellem en lang række humanistiske forskere fra forskellige fagmiljøer på tværs af de to universiteter.

Der bliver tale om en slags humanistisk tænketank, som vil forbinde fremragende forskere på tværs af landet for at give os humanvidenskabelige perspektiver på aktuelle nationale og globale samfundsudfordringer

Anders Engeberg-Pedersen, professor

- Det er med stor glæde, at vi kan byde velkommen til professor Anders Engberg-Pedersen som centerleder. Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry finansieres af en yderst generøs bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond, som gør det muligt at gennemføre en lang række tværgående humanistiske undersøgelser de kommende år, som fra et nordisk perspektiv kan flytte vores forståelse af de store spørgsmål.

Det kræver dyb faglig indsigt, blik for den humanistiske forsknings identitet og muligheder og et særligt ledelsestalent at skabe rammer, der kan indfri ambitioner i den størrelsesorden, og disse kvalifikationer besidder Anders, siger dekanerne Simon Møberg Torp og Kirsten Busch Nielsen på vegne af de humanistiske fakulteter på SDU og KU.

Og videre:
-  Med centret har SDU og KU fået mulighed for at løfte en del af det store potentiale, der findes i de mange humanistiske fagmiljøer ind i et samlet center og fokusere indsatsen i tværgående projekter. Med sin egen tyngde som forsker og sit blik for den humanistiske forsknings rolle i samfundet har han afgørende forudsætninger for at opbygge og lede et center af netop den karakter.


Mød forskeren

Anders Engberg-Pedersen er professor i Litteraturvidenskab ved Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation, Chair of Humanities ved Danish Institute for Advanced Study og tilknyttet Center for War Studies ved SDU, hvor han leder krigs- og kulturforskningsgruppen.

Kontakt

Det kræver dyb faglig indsigt, blik for den humanistiske forsknings identitet og muligheder og et særligt ledelsestalent at skabe rammer, der kan indfri ambitioner i den størrelsesorden, og disse kvalifikationer besidder Anders

Simon Møberg Torp og Kirsten Busch Nielsen , dekaner

Profil

Anders Engberg-Pedersen er professor i Litteraturvidenskab ved Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation, Chair of Humanities ved Danish Institute for Advanced Study og tilknyttet Center for War Studies ved SDU, hvor han leder krigs- og kulturforskningsgruppen.

Han er ph.d. med en dobbeltgrad fra Harvard University og og Humboldt Universität og var før sin tiltrædelse som professor i 2019 Carlsberg Foundation Distinguished Associate Professor. I 2021 modtog han Uddannelses- og Forskningsministeriets Eliteforskpris for sin forskning i krigens videns- og kulturhistorie.

- Jeg glæder mig virkelig til at komme i gang. Centret vil etablere rammerne for en ny og meget spændende måde at bedrive humanistisk forskning på. Det vil forbinde to humanistiske fakulteter og give forskere mulighed for at gå sammen ét år af gangen om et fælles tema, der knytter sig til en væsentlig samfundsproblematik.

Der bliver tale om en slags humanistisk tænketank, som vil forbinde fremragende forskere på tværs af landet for at give os humanvidenskabelige perspektiver på aktuelle nationale og globale samfundsudfordringer, siger Anders Engberg-Pedersen.

Kontakt

Professor Anders Engberg-Pedersen, mobil 53 44 07 71, engberg@sdu.dk

Pressechef Henrik Friis, 20 56 91 12, henrik@hum.ku.dk, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Kommunikationschef Rune Nørgaard Jørgensen, rune@sdu.dk, 65 50 25 91, Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Redaktionen afsluttet: 26.05.2023