Skip to main content
Forskning

Forskning

Forskningspublikationer

Se H.C. Andersen Centrets profil på SDU's forskerportal Pure.

Forskningsportal PURE

Igangværende forskningsprojekter


HCA WORLD-projektets grundidé er at undersøge H.C. Andersen internationale betydning i Europa, USA og Kina, og sidens administratorer er projektets kernegruppe bestående af lektor Torsten Bøgh Thomsen og ph.d.-stipendiat Sara Bruun Jørgensen. Vores forskning drejer sig om at undersøge H.C. Andersens globale udbredelse. Torsten er litterat og undersøger den tidlige oversættelse og europæiske udbredelse af værkerne, imens Sara arbejder fra et kulturteoretisk perspektiv og undersøger H.C. Andersens udbredelse i ikke-tekstlige medier i USA – blandt andet Disneys adaptationer af eventyrene.

Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond i form af en Sapere Aude-forskningsbevilling og løber i perioden fra februar 2022 til januar 2025.

Projektgruppe

  • Centerleder, lektor, Torsten Bøgh Thomsen
  • Postdoc Mushtaq Bilal
  • Ph.d.-stipendiat Sara Bruun Jørgensen

Se mere på HCA WORLD's Facebookside.

Projektet udgiver en digital videnskabelig udgave af H.C. Andersens Eventyr og Historier - en manuskriptudgave med et genetisk perspektiv. Den digitale udgivelse af de håndskrevne forarbejder, kladder, renskrifter og førstetryk gør det muligt at følge forfatterens kreative proces igennem de forskellige tekststadier og tilføjer dermed afgørende nyt til forståelsen og fortolkningen af de færdige fortællinger.

Projektet er støttet af Augustinus Fonden med 6.200.000 kr. og Louis-Hansen Fonden med 2.500.000. kr. og løber i perioden 2020-2025.

Projektgruppe

  • Udgaveleder, lektor, Ane Grum-Schwensen
  • Specialkonsulent, ph.d., Nils Holger Németh Berg
  • Ph.d.-stipendiat Christian Smidt Alenkjær
  • Videnskabelig Assistent, Kathrine Vig Nielsen

Centret etablerer en digital platform, som giver adgang til det trykte forfatterskab, der hidtil ikke har været tilgængelig digitalt i samlet form.

Projektet er støttet af Kulturministeriet med 1.700.000 kr. og løber fra januar 2023-juni 2024.

Projektet er en kulturanalytisk undersøgelse af H.C. Andersens kulturelle og litterære betydninger i England. H.C. Andersen rejste første gang til England og Skotland i 1847 og igen til England i 1857. På rejserne mødte han mange notabiliteter, som gjorde stort indtryk, herunder den engelske forfatter Charles Dickens. I sin dagbog skriver Andersen om deres møde: ”paa Verandaen kom Taarerne mig i Øinene, da vi talte”. Andersen havde en særlig interesse for England og i det store Skærmbræt fra 1874 dedikerer han en hel skærmside til ”England”, hvor blandt andet det engelske kongehus og Shakespeare får plads. Igennem hele forfatterskabet finder man referencer til England, herunder i værkerne ”Om Aartusinder” (1853) og ”Gud Faders Billedbog” (1868).

Projektet er søttet af H.C. Andersen Fonden med 645.000 kr. og løber fra 2022-marts 2023.

Projektet udføres af lektor, Mads Sohl Jessen.

Gennem en årrække har H.C. Andersen Centrets uddannelsesspor arbejdet med at støtte det potentiale, der ligger i at formidle kendskabet til H.C. Andersens forfatterskab, kunst, liv og samlede betydning gennem undervisning.

De Eventyrlige Lege

Centret afhlder skolekonkurrencen De Eventyrlige Lege for udskolingen og ungdomsuddannelserne i samarbejde med H.C. Andersen Festivals. Opgaven for skoleeleverne i 2023 er at genfortælle eventyret ”Den lille havfrue” på nye måder.

Information om konkurrencen findes på hjemmesiden www.eventyrligelege.dk og på De Eventyrlige Leges facebookside.

H.C. Andersen Centrets Uddannelsesspor er støttet af H.C. Andersen Fonden.

 

Sidst opdateret: 21.02.2024