Skip to main content
Center for Integrerende Innovationsledelse

Potentialer ved materialebesparelser i dansk industri

– Nye perspektiver for ressourceeffektivitet

Ressourceeffektivitet er flyttet stadigt højere op på den erhvervsmæssige og politiske dagsorden i Danmark. Optimering af virksomhedens ressourcer favner bredt, fra udvikling af de teknologiske og humane ressourcer over strategisk valg af naturressourcer til også at omfatte fokusering på materialebesparelser i produktionen.

Dansk industri er kendetegnet ved at have en høj eksportandel og relativt høje lønomkostninger i international sammenligning, og derfor har vi en stærk interesse i at øge værdiskabelsen i industrien f.eks. baseret på et mere effektivt ressourceforbrug. Potentielle besparelser på materialeforbrug vurderes i dette bredere ressourceperspektiv til at spille en stadigt større rolle både direkte og som en del af en cirkulær økonomi.

Undersøgelser viser, at mere end halvdelen og op mod 70% af virksomhedernes samlede produktionsudgifter er knyttet til køb af materialer og varer, mens lønudgifterne oftest udgør mellem 25 og 30%. Samtidig oplever virksomhederne, at en del af de råmaterialer, som de anvender i øjeblikket, bliver stadigt mere sjældne og som et resultat at priserne svinger kraftigt med det stigende efterspørgselspres. Rapporten fokuserer derfor på potentialer for materialebesparelser, dels for allerede igangsatte initiativer, dels for planlagte aktiviteter til materiale og ressourceoptimering i danske fremstillingsvirksomheder.

Læs hele rapporten her.

Redaktionen afsluttet: 26.05.2015