Skip to main content
Center for Integrerende Innovationsledelse
PRESSEMEDDELELSE

20 mio. kroner til nyt Center For Innovation – SDU er med om bord

Med støtte fra Industriens Fond etableres et nyt Center For Innovation.

Innovation er den afgørende drivkraft til en øget dansk konkurrenceevne og produktivitet. Industriens Fond har derfor valgt at støtte etableringen af Center For Innovation. Centerets arbejde med at skabe vækst gennem innovation i danske virksomheder - skal være med til at sikre det samfund og den velstand, vi har i Danmark i dag. Det nye center har til huse på Copenhagen Business School. Syddansk Universitet og Teknologisk Institut indgår som partnere.

 

Fire søjler

Center For Innovation struktureres i fire søjler, der hver især har et defineret arbejdsområde, men som alle overlapper hinanden i forskellige sammenhænge.

Søjlerne er: Kvantitative studier - Interaktive studier - Værktøjer og Netværksopbygning.

 

Professor Mette Præst Knudsen fra Institut for Marketing & Management på Syddansk Universitet skal stå i spidsen for søjlen Interaktive studier.

 

- Projektet har til formål at øge bevidstheden om virksomhedens egen innovationsindsats. Gør de nok, eller bliver indsatsen for tilfældig? Vi gennemfører en række interaktive studier med 10-12 udvalgte virksomheder. Virksomhederne skal indgå i et udviklingsforløb med fokus på enten nye innovationsformer, kompetenceudviklingsforløb eller strukturering af innovationsprocesser med henblik på nedbrydning af barrierer, siger professor Mette Præst Knudsen fra SDU.

 

Disse interaktive studier vil ifølge Mette Præst Knudsen skabe ny brugbar viden om innovationsdrivere, innovationsbarrierer, og hvordan disse afhænger af virksomhedernes erfaring med innovation.

 

Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond fortæller:

- Center for Innovation skal først og fremmest kortlægge Danmarks tilstand på innovationsområdet. Både som nation i et globalt perspektiv, men også i den enkelte virksomhed, hvor nye banebrydende forretningsmodeller og teknologiske spring påvirker hver dag. Med centerets værktøjer bliver danske virksomheder i stand til at måle deres innovationsindsats og lave benchmark med lignende virksomheder. Vi håber, at værktøjer og ny viden kan skabe mere selvindsigt og måske endda øget erkendelse – ja, for nogle måske endda være et decideret wake-up call.

 

Han fortsætter:

- Centerets andet element bliver at understøtte danske virksomheders arbejde med at innovere. Innovationsbegrebet er bredt, så det drejer sig om områder som nye forretningsmodeller, produktinnovation, procesinnovation, organisatoriske tiltag eller innovation inden for markedsføring og kunderelationer. Værktøjer, som stilles til rådighed af centeret, skal gøre det muligt for den enkelte virksomhed at vælge fokus og dernæst konkret beslutte, hvad der skal gøres.

 

Udgangspunkt i samfundets udfordringer

Selvom centeret ikke er placeret på SDU, finder dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Nikolaj Malchow-Møller, at centeret styrker universitetets samarbejde med erhvervslivet.

 

- Vi tager udgangspunkt i samfundets udfordringer og aftagernes behov, både når vi uddanner vore studerende, forsker samt udveksler viden med det omgivende samfund, siger han og supplerer:

 

- Center for Integrerende Innovationsledelse med professor Mette Præst Knudsen i spidsen forsker allerede nu i nye metoder og tilgange, der kan sikre danske virksomheders position i den internationale konkurrence. Derfor er hun og hendes forskningsgruppe de helt rigtige at have med om bord i et sådant center.

 

SDU's andel af bevillingen lyder på 3 millioner kroner.

 

Yderligere info:
Mette Præst Knudsen, professor, SDU, 65507455  eller 27787455.

Redaktionen afsluttet: 18.05.2016