Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Unders√łgelse af foreningsudvikling

Undersøgelse af foreningsudvikling med 'DM i foreningsudvikling' (DMIF) som case

 Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) har i 2013, 2014 og 2015 undersøgt udviklingen i de foreninger, der har deltaget i DMIF. Alle tre gange er foreningerne blevet bedt om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, ligesom foreningsrepræsentanter fra udvalgte foreninger er blevet interviewet.

Undersøgelserne er alle gennemført ni måneder efter foreningernes deltagelse i DMIF. De har bidraget med værdifuld viden om de kortsigtede effekter af DMIF, men vi ved stadig meget lidt om effekterne af DMIF på længere sigt. Denne undersøgelse tager derfor sigte på at undersøge foreningsudvikling i et mere langsigtet perspektiv ved at gennemføre kvantitative og kvalitative undersøgelser blandt de foreninger, der deltog i DMIF i 2011-2012 (første generation) og i 2012-2013 (anden generation).

Undersøgelsen har til formål at generere viden om, hvordan idrætsforeninger arbejder med foreningsudvikling, her med udgangspunkt i de foreninger, der har deltaget i DMIF. Fokus vil være på:

  • Hvad foreningerne har fået ud af at deltage i DMIF
  • Hvordan de har arbejdet med foreningsudvikling før, under og efter DMIF
  • Hvordan de igangsatte tiltag til foreningsudvikling har påvirket foreningen
  • Om og hvordan foreningerne har arbejdet med at fastholde fokus på udvikling

På den måde bidrager undersøgelsen til at kortlægge de muligheder og begrænsninger, DMIF har i forhold til at skabe omstillings- og udviklingsparate foreninger, der møder (lokal)befolkningens efterspørgsel efter sport og motion.

Projektets varighed: Januar 2016 til november 2016
Finansiering: DGI
Forskere på projektet: Karsten Elmose-Østerlund

Publikation:
Elmose-Østerlund K, Jørgensen CR. Undersøgelse af foreningsudvikling med 'DM i foreningsudvikling' som case. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.
Movements, 2016:4 (pdf)

 

 

Sidst opdateret: 13.10.2023