Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Undersøgelse af lederes og træneres kompetencer i idrætsforeninger

Det er undersøgelsens formål at opnå viden om

  • ledere og træneres kompetencer i idrætsforeningerne;
  • hvorfra ledere og trænere får de kvalifikationer og kompetencer, de bruger i idrætten;
  • hvordan ledere og trænere kvalificerer sig til de opgaver, som de varetager i idrætten;
  • hvilken betydning kurser og uddannelser i idrætten har for ledernes og trænernes kompetencer;
  • hvilke kompetencer ledere og trænere især efterspørger;
  • hvad der kan forklare forskelle i lederes og træneres kompetencer.

Undersøgelsen gennemføres ved en spørgeskemaundersøgelse af trænere og ledere i 100 udvalgte idrætsforeninger i Sverige.

Projektets varighed: Undersøgelsen gennemføres i 2014 og 2015. Der arbejdes også på en tilsvarende undersøgelse i Danmark.
Finansiering: Sveriges Riksidrottsförbund
Forskere på projektet: Bjarne Ibsen. Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde med Sköndalinstituttet i Stockholm.

Publikation
Ibsen, Bjarne; von Essen, Johan; Larsson, Ola Segnestam. Tränares kompetens och lärande i svenska idrottsföreninger. Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2018. FoU-rapport, 2018:3.
Download rapport (pdf)

Sidst opdateret: 13.10.2023