Skip to main content
Danish Center for Welfare Studies

13 Values behind the Danish Welfare State

Politicians and experts increasingly refer to values. There’s talk of a value struggle, Danish values etc. But which values are really important for the Danish society? How are the values doing? And isn’t values just something you talk abour while technocrats and their incremental adjustments have taken over the management of the welfare state?

In this volume we take values seriously. 10 Danish researchers wrestle an array of values and institutions that we normally use to characterize the Danish welfare state: Trust, equality, benevolence, justice, the nation, the democracy, community and solidarity, equal rights, work and freedom. In addition three politicians discuss the normative foundation of the welfare state from three classic positions in Danish politics: Liberalism, Conservatism and Social democracy.

Content:
Niels Finn Christiansen: Velfærdsstaten og det nationale.

Erik Jørgen Hansen: Lighed og velfærdsstaten.

Niels Kærgård: Lyst og pligt til arbejde: kald og incitamenter i velfærdsstaten.

Klaus Levinsen: Social tillid og velfærd.

Mogens N. Pedersen: Demokrati og velfærdsstat.

Søren Hviid Pedersen: Frihed er det bedste guld - men hvad med velfærdsstaten?

Jørn Henrik Petersen & Lis Holm Petersen: Næstekærlighed.

Jørn Henrik Petersen & Lis Holm Petersen: Velfærdsstat, fællesskab og solidaritet - en forfaldshistorie?

Klaus Petersen: (U)retfærdigt! Og hvad det så kommer velfærdsstaten ved?

Karen Sjørup: Lighed eller forskel - ligestilling som en del af velfærdsstatens værdigrundlag.

Lotte Bundsgaard: Velfærdsstaten og de socialdemokratiske værdier.

Bernt Johan Collet: De konservative værdier : velfærd eller vel færd!

Bertel Haarder: Friheden og ligheden kan godt forenes - en liberal velfærdsstat.

Last Updated 15.03.2024