Skip to main content
Danish Center for Welfare Studies

13 Solutions for the Danish Welfare State

In a time when reforms are needed – what should responsible politicians do? An array of economists, political scientists, sociologists and one historian present their solutions for the welfare state in this volume. They discuss both the need for reform and what kind of reform is needed on central welfare areas from the future financing of the welfare state through the distribution of welfare benefits and services to the organization of the welfare state.

Content:
Torben M. Andersen: Finansiering af velfærdssamfundet: beskatning og andre finansieringskilder.

Jesper Jespersen: Velfærdsstatens finansiering.

Jørgen Goul Andersen: Hvordan holdes humlebien bedst flyvende?

Lars Andersen: Veje til flere i arbejde.

Jørgen Elmeskov: En velfærdsstat med flere i beskæftigelse.

Birgitte Hansen & Bente Hylddahl Fogh: Viden og velfærdsstat: uddannelse og globalisering

Peter Seeberg: Indvandrere, integration og velfærdsstatens fremtid?

Jørgen Søndergaard: Øget målretning af velfærdsydelserne.

Stine Bosse, Peter Højland & Lars Haagen Pedersen: Millionen: om flexicurity-modellens bagside.

Jørn Henrik Petersen & Nina Smith: Tilbagetrækning og pension.

Michael Baggesen Klitgaard, Asbjørn Sonne Nørgaard & Klaus Petersen: Serviceeftersyn!: Giver reformer af den offentlige service mere velfærd?

Anette Borchorst: Om nødvendigheden af at tænke køn og ligestilling med i velfærdsreformer.

Peter Gorm Hansen: Velfærdskommunen i det 21. århundrede.

Last Updated 15.03.2024