Skip to main content
Danish Center for Welfare Studies

13 Challenges to the Danish Welfare State

In this volume economists, historians, political scientists and a single theologian estimate the challenges of the Danish welfare state. The book’s contributions take their point of departure in the current research on the welfare state. The contributions are in the form of focused and polemic presentations that seek to add a current perspective on the future of the welfare state

Content
Niels Ploug: Fremtidens velfærdsstat

Henrik Jensen: Min broders vogter - om troen på velfærdsstaten

Kjeld Holm: Velfærdsstat og religiøsitet - fra dobbelt over splittet til fællesskabsidentitet?

Jørn Henrik Petersen: Velfærdsstatens krav til dig!

Poul Erik Mouritzen: Spændinger i velfærdsstaten

Christoffer Green-Pedersen: Reformer af velfærdsstaten - politisk kontroversielle, men dog politisk mulige

Peter Munk Christiansen & Asbjørn Sonne Nørgaard: Velfærdsstaten i forhandlingsdemokratiets skygge

Jørgen Goul Andersen: Danskernes opbakning om velfærdsstaten - urokkelig, påvirkelig eller skrøbelig?

Peter Abrahamson & Anette Borchorst: Den danske velfærdsstats europæiske udfordringer

Torben M. Andersen: Internationalisering - en trussel mod den danske velfærdsmodel?

Mehmet Ümit Necef: Indvandring - en trussel eller ressource for velfærdsstaten?

Nina Smith og Klaus Petersen: Tiden, arbejdet og børnefamilien i den moderne velfærdsstat

Jørn Henrik Petersen & Jesper Jespersen: Velfærdsstat og fordeling mellem generationer

Last Updated 15.03.2024