Skip to main content
Danish Center for Welfare Studies

13 Reforms of the Danish Welfare State

In the reform process the will to change often collide violently with the established interests and traditions. Therefore reforms do not come easy and future decision makers are furthermore bound by historical decisions that make it difficult to maneuver. There’re many indications that the question of welfare reform will be a central issue in the years to come. This volume is a commentary to the present welfare political agenda.


Content:
Hans Chr. Johansen: Sociallovgivning og sociale reformer forud for velfærdsstaten.

Lars Andersen: Arbejdsskadereformen 1916 : fra tysk forbillede til dansk kompromis.

Jørn Henrik Petersen: Aldersrentereformen 1922.

Jacob Christensen: Socialreformen af 1933.

Jørn Henrik Petersen & Klaus Petersen: Folkepensionsreformen 1956

Karsten Kyed & Niels Kærgård: Da liberalismen døde : landbrugsreformen 1961

Anette Borchorst: Nøglen i de rigtige hænder : lov om børne- og ungdomsforsorg 1964.

Anders Ølgaard: Den strandede ITP-reform i 1967: en personlig reformhistorie.

Klaus Petersen: Efterløn 1978-79.

Sniff Andersen Nexø: Frihedens betydning : loven om selvbestemt abort 1973.

Jesper Due & Jørgen Steen Madsen: Et tilfældigt sammenfald af særlige omstændigheder : arbejdsmarkedspensionernes indførelse i 1980'erne

Hans E. Zeuthen: Rettighedsreformerne siden 1990'erne.

Asbjørn Sonne Nørgaard: Reformpolitik som fodboldkamp : spillet om Arbejdsmarkedsreformens 3. fase i 1998.

Last Updated 15.03.2024