Skip to main content
Danish Center for Welfare Studies

Historie på bestilling. Historiske udredninger, politik og fortidsopgør

Fredag den 22. april, kl. 10-13, M7

I de senere årtier har stiftende regeringer i stigende grad bestilt historiske udredninger. En sand bølge af udredningsmani har skyllet ind over det politiske system. I dag er politisk udpegede historiekommissioner en fast bestanddel i vores politiske historiekultur. Denne tendens er dog ikke dansk, men en del af en international tendens med at etablere offentlige redegørelser og sandheds- og forsoningskommissioner, der skal finde sandheden om en kontroversiel, traumatisk eller uretfærdig fortid. I den danske kontekst har historiekommissionerne kredset om betændte sager om atomvåben, udenrigspolitiske forhold, Den Kolde Krig, efterretningstjenestens overvågningspraksis, militære operationer og krigsdeltagelse, det danske EU-forsvarsforbehold, tvangsflytning og fordanskning af grønlandske børn, håndteringen af COVID-19, og overgreb mod anbragte i børne- og særforsorgen.

Men hvad kan man overhovedet bruge alle disse udredninger til? Hvem lytter? Hvilken politisk og historiefaglig betydning har de? Hvornår er sager om historiske uretfærdigheder forældede? Hvilke muligheder og udfordringer stiller den politisk bestilte forskning historiefaget overfor?

Historiske udredninger er i sagens natur omgærdet af politisk konflikt. Ofte benyttes offentlige redegørelser i en historiepolitisk kamp. De bruges til at retfærdiggøre krav om offentlige undskyldninger, tildeling af erstatning og retsopgør. I udredningsarbejdet betræder historikeren et politisk minefelt. Hvilke nye krav stiller udredningsarbejdet til faghistorikeren? Er udredningshistorikeren demokratiets vagthund eller skiftende regeringers nyttige idiot?

Dette seminar åbner for en diskussion af årsagerne til at historiekommissionerne blev nedsat, tager stilling til effekterne heraf, og belyser historiens relevans for det politiske Danmark.

  

Oplæg (med foreløbige titler):

 Tid  Program
  Kaffe/te ved ankomst
 10.00-10.10
Christian D. Pedersen (SDU): Indledning – hvad bruges historiske udredninger til?
 10.10-10.50
Thorsten Borring Olesen (Aarhus Universitet): Atomvåben på Grønland?
 10.50-11.00
Kort pause
 11.00-11.40
Rasmus Mariager (Københavns Universitet): Hvorfor deltog Danmark i krigene?
11.40-11.45
Kort pause
 11.45-12.15
Klaus Petersen (SDU): Er der begået overgreb i særforsorgen?
 12.15-12.45
Annemarie Borregaard (SDU): Hvordan kan vi udforske særforsorgen i fremtiden?
 12.45-13.00 Afrundende kommentarer og diskussion
 13.00-14.00 Frokost for oplægsholdere 

Seminaret er åbent for alle interesserede.

Editing was completed: 09.12.2021