Skip to main content
Danish Center for Welfare Studies

En pro-ældre velfærdsstat i et børneorienteret samfund

Authors: Pieter Vanhuysse, Robert I. Gal
Published: Chapter in J. Rose Skaksen, & T. M. Andersen (red.), Temabog: Et aldrende Danmark (s. 159-172). Gyldendal. 2022.

Danskerne lever stadig længere, og sammenholdt med lave fødselstal igennem en årrække stiger andelen af ældre, herunder andelen af meget ældre, både i absolutte tal og relativt som andel af befolkningen. En lang levealder er uden tvivl et velfærdsgode, men aldring betyder også et tab af funktionalitet med dertilhørende udfordringer.

I bogen Et aldrende Danmark analyserer en række forskere ud fra en tværvidenskabelig tilgang omfanget af de demografiske ændringer og de individuelle og samfundsmæssige konsekvenser.

Fremstillingen spænder over analyser af, hvordan den stigende levetid slår igennem, hvad vi forstår ved sund aldring, pensionernes størrelse og dækning, aldringens sociologi, ældres boformer, deres levevilkår, ulighed og alderdom, tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet, teknologiens muligheder og velfærdssamfundets økonomiske ydelser til de ældre.

Bogen er den første udgivelse fra et projekt i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed om ældre.

Find the book here (open access)