Skip to main content
Uge 50 2023

Kommuner får inspiration til at arbejde med mental sundhed blandt børn og unge

På hjemmesiden sundeborgere.dk kan landets kommuner hente ideer til, hvordan de kan fremme børn og unges mentale sundhed.

Stadig flere børn og unge mistrives mentalt. Udviklingen er så markant, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der iværksættes en national handleplan med fokus på børn og unges trivsel, og flere og flere kommuner iværksætter derfor indsatser med fokus på trivsel blandt netop børn og unge.

Men til alle andre kommuner, der endnu ikke er i gang, kommer nu en hjælpende hånd.

Statens Institut for Folkesundhed har i samarbejde med Sund By Netværket udviklet en såkaldt mastercase, der netop skal inspirere kommuner til indsatser til at styrke børn og unges mentale sundhed. 

Mastercasen trækker på erfaringer fra eksisterende indsatser, der arbejder med mental sundhedsfremme blandt børn og unge mellem 4 og 24 år. Mastercasen er derfor ikke i sig selv en faktisk indsats, men en tværgående kvalitativ analyse af 23 cases fra kommuner landet over:

”Målet at give et nemt overblik over en række vigtige erfaringer fra alle de indsatser, der arbejder specifikt med mental sundhedsfremme blandt børn og unge. Vi håber, at mastercasen kan inspirere de kommuner, der gerne vil i gang med at udvikle indsatser om mental sundhed,” siger videnskabelig assistent Marie Berg fra Statens Institut for Folkesundhed.

Fysisk aktivitet og gode oplevelser

Mastercasen viser, at samtlige af de analyserede indsatser på nær én bygger på værktøjet ”ABC for mental sundhed”, der er en forskningsbaseret ramme til at arbejde med mental sundhedsfremme.

Forskningen bag ABC viser, at personer, der gør noget aktivt, gør noget sammen med andre og gør noget, der føles meningsfuldt, har bedre mental sundhed end personer, der ikke gør det.

Derudover er indsatserne meget forskellige og bygger på aktiviteter af forskellig art.

Dog indeholder størstedelen både sociale og fysiske aktiviteter, hvor børn eller unge møder hinanden og er sammen om noget fælles, for eksempel aktiviteter og sport i naturen eller bevægelse indendøre.

”Et fokus i mange af indsatserne er at give deltagerne nogle gode oplevelser og opmuntre dem til at indgå i fællesskaber og deltage i fysiske aktiviteter,” forklarer Marie Berg.

Et andet vigtigt element i flere af indsatserne er undervisning om mental sundhed, så børn og unge kan lære selv at spille en aktiv rolle i at forbedre deres egen mentale sundhed.

Kontakt: Videnskabelig assistent Marie Berg tlf.: 6550 7861, e-mail: mberg@sdu.dk, og forskningsleder Sigurd Lauridsen, tlf.: 65507810, e-mail:  sila@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Mastercase

Redaktionen afsluttet: 13.12.2023