Skip to main content
Uge 46 2023

Hver sjette ambulanceudrykning til børn og unge er relateret til alkohol

Nyt studie viser for første gang, hvor meget alkoholrelaterede skader og alkoholforgiftning blandt børn og unge i alderen 15-24 år fylder for akutberedskabet.

Hver sjette gang en ambulance i hovedstadsområdet rykker ud for at assistere et barn eller en ung person, der er kommet til skade eller er blevet akut syg, er der alkohol med inde i billedet. 

Det er børn og unge, der på grund af et for stort alkoholindtag for eksempel er væltet på cyklen, har været i slagsmål eller har fået alkoholforgiftning.

Forskere ved Statens Institut for Folkesundhed har i samarbejde med Region Hovedstadens Akutberedskab undersøgt, hvor stor en byrde unges druk er for regionens ambulancetjeneste, samt hvad der karakteriserer disse såkaldte ambulancekontakter.

I studiet betragtes ambulancekontakter som alkoholrelaterede, når den unge patient er påvirket af alkohol.

Studiet er det første af sin slags i Danmark. Det er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift BMJ Public Health og bygger på data fra ambulancekontakter blandt unge 15-24-årige i Region Hovedstaden fra marts 2015 til november 2022.

”Vi finder, at 16 procent af alle ambulancekontakter blandt de 15-24-årige er alkoholrelaterede. Det vil sige, at alkohol er relateret til hver sjette ambulanceudrykning til børn og unge, hvilket svarer til omkring 1.400 udrykninger om året – og dette alene i Region Hovedstaden,” siger Laura Staxen Bruun, videnskabelig assistent fra Statens Institut for Folkesundhed.

Ambulancerne kører især ud til alkoholpåvirkede drenge og unge mænd.

Blandt drenge og unge mænd er 19 procent af ambulancekontakterne alkoholrelaterede, mens det er 13 procent blandt piger og unge kvinder.

”Derimod er andelen af alkoholrelaterede kontakter lige stor blandt unge over 18 år og blandt de 15-17-årige,” fortæller Laura Staxen Bruun.

Alkoholforgiftning er hovedårsagen

Når ambulancerne kører ud på grund af alkoholrelaterede skader, handler det i mange tilfælde om børn og unge, der har fået alkoholforgiftning.

Professor Janne Tolstrup er ansvarlig for studiet. Hun fortæller, at det især gælder blandt de helt unge under 18 år, hvor lidt over halvdelen af alkoholrelaterede ambulancekontakter skyldes symptomer på alkoholforgiftning.

”Det er bekymrende, at så mange af ambulancekontakterne skyldes alkoholforgiftninger. Det er kontakter, der ikke kun skyldes, at børn og unge har drukket alkohol, men at de har indtaget så store mængder, at det medfører en forgiftning i kroppen. Samtidig er det udrykninger, der helt kunne undgås, hvis der blev drukket mindre mængder,” siger hun.

Også umotiveret vold, slagsmål og trafikulykker fylder: For eksempel skyldes 30 procent af de alkoholrelaterede ulykker trafikuheld, som hovedsageligt involverer børn og unge på cykel.

Ambulancerne rykker ud i nattelivet

Antallet af alkoholrelaterede kontakter er lavest om dagen, stiger om natten og når sit højdepunkt i weekenden.

Der er især travlt for ambulancetjenesten fredag og lørdag nat mellem kl. 03 og 04 – hvor der især er udrykninger til områder i Indre By i København med mange barer og natklubber.

Samlet set er der 46 procent og 38 procent flere ambulancekontakter om fredagen og lørdagen sammenlignet med mandage.

Denne stigning skyldes alkoholrelaterede kontakter, mens antallet af ambulancekontakter uden forbindelse til alkohol er næsten ens på hverdage og i weekenden.

Ifølge Janne Tolstrup indikerer studiets fund, at de alkoholrelaterede skader og alkoholforgiftninger udgør en ekstra belastning for akutberedskabet, særligt i weekendens nattetimer, hvor de forekommer i højt antal og ofte inden for en kortere periode.

”Ud over at alkohol på denne måde udgør en byrde for akutberedskabet, er det selvfølgelig foruroligende, at så mange børn og unge oplever akutte konsekvenser i forbindelse med deres indtag af alkohol. Det er skader, der ikke kun er ubehagelige her og nu, men som potentielt kan medføre varige mén,” siger hun. 

Figuren viser antal ambulancekontakter, 15-24-årige, fordelt på ugedag

 

Kontakt: Videnskabelig assistent Laura Staxen Bruun, tlf.: 6550 7207, e-mail: lsbr@sdu.dk, og professor Janne Tolstrup, tlf.: 6550 7735, e-mail: jest@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 

Vil du vide mere?

Artikel

Redaktionen afsluttet: 16.11.2023