Skip to main content
Uge 45 2023

God mental sundhed kædes sammen med færre smerter

Ifølge et nyt studie kan god mental sundhed være en beskyttende faktor mod smerter og funktionsnedsættelser på grund af smerter.

Ondt i ryggen eller smerter i muskler, knogler og led.

Mens smerter i sig selv har alvorlige konsekvenser for den enkeltes livskvalitet, kan smerter også betyde, at man er fysisk begrænset og ikke kan passe sit arbejde eller andre aktiviteter i hverdagen.

Nu viser et nyt studie, at god mental sundhed hænger sammen med færre smerter og funktionsnedsættelser på grund af smerter.

Studiet er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og netop publiceret i tidsskriftet Journal of Public Mental Health.

”Personer med god eller moderat mental sundhed har betydeligt lavere risiko for at udvikle alvorlige smerter og funktionsnedsættelser på grund af smerter sammenlignet med dem, der har dårlig mental sundhed,” forklarer forsker og studiets hovedforfatter, Ziggi Santini.

I studiet er god mental sundhed defineret som et højt niveau af mentalt velbefindende.

Det vil sige, at man føler sig godt tilpas og fungerer godt i sin hverdag eksempelvis ved, at man har overskud, føler sig optimistisk og tæt på andre mennesker.

Data fra 5.000 danskere

Studiet bygger på data fra 5.000 danskere i alderen 16 år og derover, der i 2019 svarede på spørgsmål om deres mentale velbefindende, samt hvorvidt de oplevede fysiske smerter og funktionsnedsættelser grundet smerter. Året efter fik de samme spørgsmål.

I studiet blev deltagernes mentale velbefindende i 2019 opdelt i tre grupper: Lavt, moderat og højt, eller med andre ord dårlig, moderat og god mental sundhed.

Studiet dokumenterede forekomsten af moderate til meget stærke smerter samt moderate til alvorlige funktionsnedsættelser relateret til smerter i løbet af 2020, og de indsamlede data bidrog til at belyse, hvorvidt risikoen for at udvikle smerter og funktionsnedsættelser var forskellig blandt de tre grupper.

”’Har man moderat mental sundhed, har man 24 procent lavere risiko for at udvikle fysiske smerter og 37 procent lavere risiko for at udvikle funktionsnedsættelser grundet smerter i forhold til dem, der har dårlig mental sundhed. Og har man god mental sundhed, har man op til 44 procent lavere risiko for at udvikle smerter og 47 procent lavere risiko for at udvikle funktionsnedsættelser grundet smerter,” forklarer Ziggi Santini.

Fokus på forebyggelse

Ifølge Ziggi Santini kan studiets fund muligvis forklares med, at jo bedre mental sundhed man har, jo større overskud har man også i hverdagen til at oprette og prioritere sunde vaner, såsom at være regelmæssigt fysisk aktiv. 

Desuden er bedre mental sundhed forbundet med bedre søvn, som er afgørende for kroppens evne til at restituere og potentielt modvirke, at man udvikler smerter.

Ziggi Santini mener, at studiet kan bruges til at fremhæve vigtigheden af mental sundhedsfremme:

”Det er vigtigt at prioritere mental sundhedsfremme og i højere grad få det integreret i forebyggelsesarbejdet, både for at sikre bedre mental sundhed i befolkningen, men også fordi studiet jo finder, at bedre mental sundhed kan have konsekvenser for folks fysiske helbred og er med til at nedsætte risikoen for smerter og begrænsninger i dagligdagen.”

I studiet er der taget højde for en række faktorer, herunder kroniske sygdomme, BMI, fysisk aktivitet, alkohol, rygning og sociodemografiske faktorer, endvidere er der blevet justeret for smerter og funktionsnedsættelser ved starttidspunktet i 2019.

Kontakt: Forsker Ziggi Santini, e-mail: zisa@sdu.dk, tlf.: 6550 7723, eller professor Lau Caspar Thygesen, e-mail: lct@sdu.dk, tlf.: 6550 7771, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Artikel

Redaktionen afsluttet: 08.11.2023