Skip to main content

Belastende arbejdsmiljø rammer socialt skævt

Der er ulighed i danskernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø, viser ny rapport.

Forvredne arbejdsstillinger. Gentagne og ensidige bevægelser. Støj, kulde og tunge løft.

Personer med kortere uddannelse oplever oftere fysiske belastninger på jobbet end personer med længere uddannelse.  

Det viser en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, står bag. Instituttet har spurgt knap 5.000 erhvervsaktive danskere i alderen 16-64 år om deres fysiske arbejdsmiljø, herunder hvorvidt de ofte er udsat for gentagne og ensidige bevægelser, træk, kulde, stærk varme eller at skulle bære og løfte tunge ting.

Lidt over 60 procent blandt personer med grundskole som længste uddannelse svarer, at de ofte – det vil sige mere end to dage om ugen – udsættes for gentagne og ensidige bevægelser på jobbet.

Det gælder omkring 54 procent blandt personer med kort uddannelse.

Blandt personer med mellemlang og lang videregående uddannelse er det henholdsvis omkring 32 og 26 procent.

”Vi ser en klar sammenhæng mellem uddannelsesniveau og andelen, som ofte er udsat for mange gentagne og ensidige bevægelser i arbejdet, hvor personer med kortere uddannelse i højere grad er udsat. Det samme billede ser vi for støj på arbejdspladsen, der især går ud over personer med kortere uddannelse,” siger Sofie Rossen Møller, rapportens hovedforfatter.   

Svært ved at nå opgaver

Der er også social ulighed i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. For eksempel angiver omkring 30 procent blandt personer med grundskole som længste uddannelse, at de har ringe indflydelse på, hvad de laver på deres arbejde.

Det gælder 21 procent blandt dem med en lang videregående uddannelse.

Omvendt oplever flere personer med en lang videregående uddannelse, at de har sværere ved at nå alle deres arbejdsopgaver.  

Hvor 26 procent af de længst uddannede svarer, at det altid eller ofte sker, at de ikke når deres arbejdsopgaver, gælder det lige under 11 procent blandt personer med grundskole som længste uddannelse. 

Når Statens Institut for Folkesundhed interesserer sig for arbejdsmiljø, skyldes det, at et fysisk og psykisk belastende arbejdsmiljø kan påvirke helbred og trivsel negativt og medføre betydelige helbredsmæssige konsekvenser og sygefravær.

Data i undersøgelsen stammer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2021.

Kontakt: Videnskabelig assistent Sofie Rossen Møller, tlf.: 6650 7744, e-mail: soro@sdu.dk, og forskningschef Anne Illemann Christensen, tlf.: 6550 7773, e-mail: anch@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 

 

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 13.09.2023