Skip to main content

Unge, som drikker, har markant højere risiko for ulykker

Ny forskning viser for første gang, hvor stor risiko danske unge, der drikker alkohol, har for at komme galt afsted eller få alkoholforgiftning.

En flænge i hovedet, en brækket arm eller alkoholforgiftning.

Det er måske ikke så overraskende, at unge, som drikker, løber en større risiko for ulykker og hospitalsindlæggelse end unge, der ikke drikker. Men hvor stor er risikoen egentligt?

Nu har forskere ved Statens Institut for Folkesundhed for første gang i dansk sammenhæng udregnet unges risiko for netop at komme galt afsted eller blive indlagt med alkoholforgiftning.

Studiet er netop publiceret i tidsskriftet The Lancet eClinical Medicine. Det trækker på data fra 70.000 danske unge i alderen 15-24 år, der i forbindelse med Ungdomsprofilen 2014 har svaret på spørgsmål om deres alkoholvaner. Herefter er de unges svar blevet koblet til hospitalsdata over ulykker og hospitalskontakter som følge af alkohol.

”Unge, der indtager mellem én og syv genstande om ugen, har 9 procent højere risiko for at komme på hospitalet på grund af en ulykke i forhold til unge, der aldrig drikker alkohol. Og jo mere alkohol, de unge drikker, jo højere risiko. Unge, der drikker mellem 14-20 genstande om ugen, har 25 procent større risiko for at komme på hospitalet end unge, der aldrig drikker,” forklarer en af forskerne bag studiet, læge og videnskabelig assistent Sofie Kruckow. 

Studiet viser også de typer af skader på kroppen, som de fleste unge kommer på hospitalet med. Skader på hånd, håndled, ankel og fod udgør mere end halvdelen af de registrerede skader.

Hovedskader udgør omkring 12 procent. Det dækker ifølge Sofie Kruckow over alt fra mindre flænger i hovedet, som let kan sys, til eksempelvis brud på kraniet eller skader på selve hjernen, såsom ødelagt hjernevæv, der kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende unges liv.

Får alkoholforgiftning

Hvad angår risikoen for at skulle på hospitalet med alkoholforgiftning, så viser studiet følgende: 

Unge, der indtager mellem 21 og 27 genstand om ugen, fordobler deres risiko for at komme på hospitalet med alkoholforgiftning. Og ved et indtag på over 27 genstande er risikoen for en tur på hospitalet tre gange så høj. 

De helt unge er også ramt

Studiet viser også, at de yngste er godt repræsenteret i statistikken. De 15-17-årige kommer lige så ofte på hospitalet som en direkte konsekvens af alkohol som dem, der er 18 år eller ældre, og dét bekymrer professor og medforfatter til studiet, Janne Tolstrup:

”Vi havde ikke regnet med, at unge ned til 15 år har lige så stor risiko for at komme på hospitalet som følge af druk. Det er selvfølgelig foruroligende. Det vidner om en drukkultur, der er helt gal på den, men som desværre er kendetegnende for danske unge. De starter allerede fra de helt tidlige ungdomsår og drikker for at blive fuld, hvilket jo, som studiet tydeligt viser, har konsekvenser,” siger hun.

Figuren nedenfor viser den relative risiko for ulykker. Den relative risiko skal forstås sådan, at en risiko på for eksempel 1,09 (1-6 genstande per uge) svarer til en øget risiko på 9 procent sammenlignet med dem, som aldrig drikker.

Figuren nedenfor viser den relative risiko for indlæggelser, som skyldes alkohol. Den relative risiko skal forstås sådan, at en risiko på for eksempel 1,70 (1-6 genstande per uge) svarer til en øget risiko på 70 procent sammenlignet med dem, som aldrig drikker. Alkoholforgiftninger udgør cirka 90 procent af indlæggelserne.

Studiet er en del af et større forskningsprojektet ALCON, der er støttet af Trygfonden og Helsefonden.

Kontakt: Professor Janne Tolstrup, tlf.: 6550 7735, e-mail: jest@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

VIl du vide mere?

Studie

Redaktionen afsluttet: 06.09.2023