Skip to main content
Uge 22 2024

Helt unge får alkohol af deres forældre, inden de er gamle nok til selv at købe det i butikkerne

Ny rapport viser, at over halvdelen af alle 15-årige fik alkohol af deres forældre, sidst de drak.

Helt unge har let adgang til alkohol i Danmark.

Selvom 15-årige ifølge loven ikke må købe alkohol, viser en ny rapport, at cirka hver tredje 15-årig har købt alkohol i et supermarked indenfor det seneste år. Desuden angiver 35 procent af de 15-årige, at de aldrig oplever ID-kontrol, når de forsøger at købe alkohol i et supermarked.

Men det er ikke kun i supermarkedet, at de unge nemt forsyner sig med alkohol. Deres forældre hjælper også til.

Dét fremgår af rapporten §Alkohol – Unges alkoholvaner, oplevelse af tilgængelighed og kontrol, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet.

Den bygger på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, hvor over 12.000 unge i alderen 15-24 år har svaret på spørgsmål om deres forbrug af alkohol, herunder hvordan de får fat på alkohol.

Ifølge rapporten fik halvdelen (53 procent) af de 15-årige alkohol fra deres forældre, sidst de drak. Det fortæller en af forskerne bag undersøgelsen Veronica Pisinger:

”Det er interessant, at lidt over halvdelen af de unge, der jo ikke er gamle nok til at købe alkohol i butikkerne ifølge loven, får det af deres forældre. Dét vidner om, at lovgivning om aldersgrænser ikke kan stå alene, hvis man gerne vil begrænse de helt unges brug af alkohol. Man skal også have fokus på forældrene og deres holdninger til, hvornår det er okay, at man starter med at drikke alkohol.”

Hvad angår de 16-17-årige får hver tredje (30 procent) alkohol af forældrene, mens det gælder 7 procent af de 18-24-årige.

Unge på 16 år og derover får primært alkohol fra supermarkederne. Blandt de 16-17-årige var det 61 procent, der købte alkohol i et supermarked, sidst de drak alkohol. Det gælder 47 procent blandt de 18-24-årige.

Følger unges alkoholvaner

Rapporten er en del af §Alkohol-undersøgelsen og den anden i rækken.

Formålet med §Alkohol er at monitorere og følge udviklingen i unges alkoholvaner, holdninger til alkohol og oplevelse af tilgængelighed i en tid, hvor ny lovgivning indføres.

”Vi følger de unge i disse år, hvor regeringens forebyggelsesplan for tobak, nikotin og alkohol målrettet børn og unges implementeres. Ifølge planen vil Sikkerhedsstyrelsen få øgede beføjelser til at sikre, at aldersgrænsen overholdes, og at børn og unge under 16 år ikke kan købe alkohol. Derfor forventer vi, at unge i fremtiden i højere grad vil opleve at blive kontrolleret i butikkerne, når de vil købe alkohol,” siger Veronica Pisinger.

Figuren viser, hvordan unge fik fat på alkohol, sidst de drak, opdelt på aldersgrupper.

Note til figuren: Det har været muligt for respondenterne at angive mere end ét svar. Kategorierne er derfor ikke gensidigt udelukkende. Spørgsmålet havde flere svarmuligheder, kun de ni mest hyppige er afbilledet i figuren.

Rapporten er finansieret af TrygFonden. 

Kontakt: Forsker Veronica Pisinger, tlf.: 6550 7748, e-mail vepi@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 29.05.2024