Skip to main content
Uge 11 2024

Krigsveteraner får færre PTSD-symptomer af kropsterapi

Behandlinger med kropsterapi kan lindre og reducere PTSD blandt veteraner, viser nyt forskningsprojekt.

Op mod 10 procent af tidligere udsendte soldater får PTSD efter hjemkomsten til Danmark, hvilket kan indebære invaliderende symptomer såsom søvnproblemer, angst, depression og aggressiv adfærd.

Den gængse behandling mod PTSD er medicin og psykologhjælp. Men ikke alle veteraner har gavn af dén behandling.

Derfor har et forskningsprojekt for første gang i Danmark undersøgt effekten af kropsterapi, og om en mere kropsbaseret tilgang til behandling af PTSD kan gøre en forskel. 

Bag forskningsprojektet står Statens Institut for Folkesundhed, Rigshospitalets Militærpsykiatrisk Ambulatorium, Manuvision kropsterapi og Patientforeningen Danmark.

Resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Mental Health Science:

”De fleste af veteranerne får markant færre PTSD-symptomer, hvilket betyder, at de får en bedre hverdag og familieliv og nemmere kan indgå i sociale relationer,” forklarer en af forskerne bag studiet, seniorforsker Nanna Gram Ahlmark fra Statens Institut for Folkesundhed.

Deltog i forskningsforsøg

I alt 42 soldater med en PTSD-diagnose deltog i forskningsprojektet. De havde alle tidligere været udsendt til lande som Afghanistan, Irak og Balkan, hvor de fleste havde været i direkte kamp. Godt halvdelen var sygemeldt ved projektets start.

I forsøget fik den ene halvdel af veteranerne, som var kontrolgruppen, den gængse behandling, det vil sige psykologhjælp og medicinsk behandling.

Den anden halvdel fik også psykologhjælp og medicinsk behandling og derudover 24 behandlinger med kropsterapi over seks måneder.

Kropsterapien er en slags massage, hvor terapeuten trykker og pulserer de steder på kroppen, hvor der er spændinger som følge af traumer.

Samtidig lærte veteranerne i behandlingsgruppen åndedrætsøvelser, meditation og andre redskaber til at øge kropsbevidstheden.

Fik det mærkbart bedre

Efter behandlingen havde veteranerne i behandlingsgruppen markant færre PTSD-symptomer i forhold til kontrolgruppen.

Veteranerne i behandlingsgruppen havde fået reduceret deres symptomer med 11 point i gennemsnit. PTSD-symptomer måles ud fra en skala med spørgsmål og svar, der udløser point afhængigt af, hvor mange symptomer man har.

Et fald på mindst 10 point vurderes til at være klinisk signifikant, det vil sige, at behandlingen har en mærkbar betydning, forklarer seniorforsker Susan Andersen fra Statens Institut for Folkesundhed, der har været med til at udarbejde studiet.

”Samtidig viser forsøget, at 35 procent af veteranerne i behandlingsgruppen havde fået det så meget bedre, at de sandsynligvis ikke ville få stillet PTSD-diagnosen, hvis de blev udredt igen. I kontrolgruppen var det tilsvarende tal 5 procent,” siger hun.

Effekt klinger ud

Ifølge de to forskere er det vigtigt at understrege, at en del af effekten klingede ud i perioden efter behandlingsforløbet. 

”En behandling med kropsterapi på seks måneder kan ikke kurere PTSD fuldstændig, men vil højest sandsynligt skulle gentages løbende. Når det er sagt, viser studiet, at der er et vigtigt potentiale i kropsorienterede tilgange til behandling af PTSD, og at de traditionelle tilgange med fordel kan suppleres med andre muligheder såsom kropsterapeutisk behandling,” siger Nanna Gram Ahlmark.

Hun pointerer, at gruppen af veteraner i forskningsprojektet er lille, og at det derfor vil være oplagt med større studier med flere veteraner for at undersøge effekterne nærmere.

Kontakt: Seniorforsker Nanna Gram Ahlmark, e-mail: naah@sdu.dk, tlf.: 6550 7815, og seniorforsker Susan Andersen, e-mail: suan@sdu.dk, tlf.: 6550 7816, Statens Institut for Folkesundhed.

Vil du vide mere?

Studie

Redaktionen afsluttet: 13.03.2024