Skip to main content
Uge 10 2024

Hver tredje dansker vil have svær overvægt i 2040

Ny prognose viser, at hver tredje af alle voksne danskere vil have et BMI på 30 eller over om 15 år.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har netop meldt ud, at over én milliard mennesker svarende til hver 8. i verden lever med svær overvægt. Det gør overvægt til et globalt folkesundhedsproblem.

 

Også i Danmark går det denne vej. Alene i årene 2000-2021 er andelen med svær overvægt steget fra 10,2 procent til 19,2 procent.

Udviklingen har fået forskere ved Statens Institut for Folkesundhed til at udarbejde en fremskrivning af overvægt i den danske befolkning frem til 2040.

”Såfremt udviklingen fortsætter, vil andelen af danskere med et BMI på 30 eller derover stige fra cirka hver femte til omtrent hver tredje i 2040,” siger professor Janne Tolstrup.

Fremskrivningen bygger på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen og Den Nationale Sundhedsprofil fra perioden 2000-2021.

Gælder især midaldrende

Udviklingen gælder både mænd og kvinder. Blandt kvinder forventes det, at næsten 33 procent har svær overvægt i 2040, mens det gælder 31 procent blandt mænd. 

Derudover er det især de midaldrende, der ifølge fremskrivningen vil blive udfordret med svær overvægt. Inden for de forskellige aldersgrupper vil stigningen i svær overvægt nemlig være størst blandt de 45-59-årige.

Her forventes det, at andelen med svær overvægt stiger fra 23 procent i 2021 til 40 procent i 2040. 

Overvægt har social gradient

Stigningen i svær overvægt vil omhandle alle uanset uddannelsesniveau.

Dog er der en social gradient i andelen med svær overvægt, hvor den største andel ses blandt personer med grundskole og kort uddannelse som højest fuldførte uddannelsesniveau.

I 2040 forventes 46 procent blandt personer med grundskole som højest fuldførte uddannelsesniveau at have svær overvægt. Det gælder 30 procent, der har en kort videregående uddannelse, og 20 procent blandt personer med en lang videregående uddannelse. 

Alle bliver tungere

Fremskrivningen fokuserer på svær og moderat overvægt, men ifølge professor Janne Tolstrup gælder det, at alle danskeres gennemsnitlige vægt er blevet højere.

”Hele befolkningen, ung, gammel, kvinde, mand, er blevet tungere i løbet af de seneste årtier, og sådan vil det sikkert fortsætte. Det glemmer vi af og til, fordi opmærksomheden primært er rettet mod dem med et BMI på 30 eller derover. Men udviklingen i overvægt handler i virkeligheden om os alle,” siger hun. 

Figuren viser andelen med svær overvægt i Danmark fra 2000-2040.

 

 

 

Kontakt: Professor Janne Tolstrup, e-mail: jest@sdu.dk, tlf.: 6550 7735, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Notat

Redaktionen afsluttet: 06.03.2024