Skip to main content
Uge 9 2024

Tidligt fødte børn har flere udfordringer i forhold til sundhed i de første skoleår

Ny rapport sammenligner børn, der er født før 37 uger, med børn, der er født til termin, i forhold til udvikling, trivsel og sundhed.

Tidligt fødte børn, der går i 0. eller 1. klasse, har flere udfordringer i forhold til deres udvikling, trivsel og sundhed sammenlignet med børn født til termin. Jo tidligere barnet er født, jo flere udfordringer har det.

Det konkluderer en ny rapport fra samarbejdet Databasen Børns Sundhed. Den er udarbejdet af forskere ved Statens Institut for Folkesundhed og bygger på data fra sundhedsplejersker i kommuner, der indgår i samarbejdet Databasen Børns Sundhed. 

”Tidligt fødte børn vurderes i højere grad til at have problemer med jævnaldrende børn. De får samtidig flere bemærkninger i deres journal af sundhedsplejersken, når hun undersøger dem, i forhold til deres sprog, vægt, motoriske udvikling, og de henvises i højere grad til yderligere syns- og høreprøve. Samtidig kan vi se, at forekomsten af udfordringer stiger, jo tidligere barnet er født,” siger rapportens hovedforfatter og akademisk medarbejder Lis Marie Pommerencke fra Statens Institut for Folkesundhed.

I rapporten indgår data fra cirka 87.000 børn i indskolingen, der er undersøgt af sundhedsplejersken fra 2007 til 2023, samt cirka 43.000 unge, der er undersøgt i udskolingen fra 2016 til 2023. 

Har problemer med andre børn

Ved indskolingsundersøgelsen svarer forældre på spørgsmål angående deres barns forhold til jævnaldrende børn, for eksempel om barnet bliver drillet, er en enspænder eller kommer bedre ud af det med voksne end med børn.

”Vi finder, at næsten 10 procent af børn født før 32 uger har problemer i forhold til jævnaldrende børn. Blandt børn født mellem 32 og 36 uger har lidt over 8 procent problemer, mens det gælder næsten 7 procent blandt børn født til termin,” forklarer Lis Marie Pommerencke.    

Blandt børn født før 32 uger er der næsten dobbelt så høj forekomst af børn med motoriske vanskeligheder. I alt får 14,5 procent mindst tre bemærkninger af sundhedsplejersken til deres motoriske udvikling, mens det gælder 7,5 procent af børn født mellem 32 og 36 uger og 6 procent af børn født til termin.

Til gengæld er der ikke forskel på børnenes trivsel og skoletrivsel, når sundhedsplejersken spørger de små selv. Børnene har ved indskolingsundersøgelsen peget på smileys for at beskrive, hvordan de har det i skolen og generelt.

Her viser rapporten, at 95 procent alle børn, uanset om de er født tidligt eller ej, mener, at de trives godt.  

Kan identificere børn med udfordringer

Hvad angår de store elever i udskolingen, er der ikke forskel på, om de er tidligt født eller ej, i forhold til deres trivsel i hjemmet, i skolen, i forholdet til jævnaldrende og mentalt helbred. Dog er der forskel på vægt, idet unge i udskolingen, der er født før 32 uger, i højere grad har undervægt.

”Man kan godt foranlediges til at tro, at tidligt fødte børn vokser fra de forskellige problemstillinger, når de bliver store og går i udskolingen. Men dét kan vi ikke konkludere ud fra denne undersøgelse, da eleverne i ind- og udskolingen ikke vurderes ud fra de samme mål hos sundhedsplejersken,” siger Lis Marie Pommerencke.  

Ifølge hende kan rapporten bruges til at vise, at sundhedsplejersken spiller en vigtig rolle i indskolingen, fordi sundhedsplejersken her kan identificere de børn, der på grund af tidlig fødsel kan have forskellige udfordringer.

”Derudover viser resultaterne, at sundhedsplejersken med fordel kan have et skærpet fokus på børn, der er født før 32 uger, da de jo har øget forekomst af udfordringer sammenlignet med jævnaldrende, der er født til termin.”

Cirka én procent af alle børn i Danmark fødes før 32 uger. Cirka fem procent fødes mellem 32. og 36. uge.

Kontakt: Akademisk medarbejder Lis Marie Pommerencke, e-mail: limp@sdu.dk, tlf.: 65 50 86 60, seniorforsker Trine Pagh Pedersen, e-mail: tppe@sdu.dk, tlf.: 65 50 78 85, og formand for samarbejdet Databasen Børns Sundhed Pia Rønnenkamp, e-mail: piro@sdu.dk, tlf.: 23 64 72 94, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 28.02.2024