Skip to main content
Ugens tal, uge 8

Kommuner får hjælp til at forebygge rygning blandt børn og unge

Landets kommuner kan på hjemmesiden sundeborgere.dk få inspiration til at gøre skolerne røgfri i skoletiden og forebygge, at børn og unge begynder at ryge.

Med den ny rygelov skal antallet af børn og unge, der ryger, begrænses, og der må ikke længere ryges i skoletiden.

Og til de kommuner, der står foran opgaven, eller som mangler inspiration til, hvordan man forebygger rygestart eller begrænser rygning blandt børn og unge, kommer der nu en hjælpende hånd fra Statens Institut for Folkesundhed.

På hjemmesiden sundeborgere.dk står instituttet – i samarbejde med Sund By Netværket – bag en såkaldt mastercase, hvis formål netop er at styrke kommunernes indsatser på rygeforebyggelsesområdet.

Mastercasen er en sammenfatning af en række kommuners praksiserfaringer både med at mindske antallet af rygere på grundskoler og ungdomsuddannelser og med at indføre Røgfri skoletid.

”Mastercasen vil forhåbentlig kunne bruges som inspiration for andre kommuner i deres arbejde med at tilrettelægge rygeforebyggende indsatser til børn og unge på uddannelsesinstitutionerne. Formålet er at give et overblik over praksiserfaringerne på området, så man kan trække på hinandens erfaringer,” siger videnskabelig assistent Frederik Schou-Juul fra Statens Institut for Folkesundhed.

Kommunernes egne erfaringer

Langt størstedelen af de kommuner, der er med i mastercasen, har allerede indført Røgfri skoletid og har erfaringer med implementeringen i grundskolen, erhvervsskoler og på ungdomsuddannelser.

Som det fremgår af mastercasen, har kommunerne eksempelvis gode erfaringer med en række kombinerede forebyggelsestiltag, såsom kompetencegivende undervisning, der klæder eleverne på til at modstå presset for at begynde at ryge og lærer dem, at rygning har konsekvenser.

”Målet med mastercasen er at styrke indsatser på rygeforebyggelsesområdet på tværs af kommunegrænser, så de i højere grad baseres på et grundlag af praksiserfaring,” siger Frederik Schou-Juul.

En vigtig prioritering har været at formidle mastercasen på en let og tilgængelig måde, så kommunerne nemt kan omsætte viden fra den.

Det er første gang, at Statens Institut for Folkesundhed udarbejder en mastercase i samarbejde med Sund By Netværket.

Kontakt:

For spørgsmål vedr. mastercasen: Videnskabelig assistent Frederik Schou-Juul, tlf.: 6550 7747, e-mail: fsch@sdu.dk. For spørgsmål vedr. rygeforebyggende indsatser: Forsker Lotus Sofie Bast, tlf.: 6550 7809, e-mail: loni@sdu.dk, begge Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Sundeborgere.dk

Redaktionen afsluttet: 24.02.2021