Skip to main content
Ugens tal, uge 5

Nyt diabetes-kursus har tilfredse deltagere, viser evaluering

En evaluering af et rehabiliteringsforløb for personer med diabetes, der eventuelt skal udbredes til andre kommuner, viser, at deltagerne er meget tilfredse med forløbet. Dog er der stadig plads til mindre justeringer.

Borgere i fem kommuner i Region Syddanmark deltog forrige og sidste år i et nyt diabetes-rehabiliteringsforløb ved navn Lev livet med type 2-diabetes.

Formålet med forløbet er at give borgere større viden og redskaber til bedre at kunne leve med og mestre en dagligdag med type 2-diabetes.

Nu er forløbet evalueret af Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Instituttet har blandt andet har spurgt deltagerne om, hvor tilfredse de har været med forløbet, og hvad de har fået ud af det. Og overordnet set er det nogle meget tilfredse deltagere, forklarer akademisk medarbejder Amalie Oxholm Kusier, der har været med til at udarbejde evalueringen:

”Borgerne fortæller, at det har været udbytterigt. De har eksempelvis fået mere viden om type 2-diabetes og om, hvordan kroppen påvirkes af sygdommen. Flere af borgerne oplever også, at de er blevet bedre til at forstå og måle deres blodsukker.”

Deltagerne fortæller også, at de har fået mere viden om sundere madvaner, og det har været meget positivt at møde og være sammen med andre i samme situation. Desuden oplever nogle af deltagerne, at de har fået bedre livskvalitet, blandt andet fordi de er blevet mere afklaret omkring dét at leve med diabetes.

Lev livet er udviklet af Steno Diabetes Center Odense og kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen. Målet har været at udvikle et mere ensartet tilbud om sygdomsmestring til borgere type 2-diabetes på tværs af kommuner.

Plads til småjusteringer

Det er Steno Diabetes Center Odense, der har finansieret evalueringen. Den skal føde ind i en videre udvikling af Lev livet og bidrage med viden om, hvor der er behov for justeringer, før forløbet eventuelt udbredes til andre kommuner.

Her viser evalueringen, at de sundhedsprofessionelle, der underviser på forløbet, overordnet set også er tilfredse, men at der også er plads til småjusteringer.

”For eksempel oplever de sundhedsprofessionelle, at dele af forløbet er for presset på tid, og at nogle af modulerne er lidt for teoretiske. De efterlyser derfor mere fleksibilitet i undervisningen,” fortæller Amalie Oxholm Kusier. 

Evalueringen er blevet til ved hjælp af spørgeskemadata fra borgere samt interviews med borgere, sundhedsprofessionelle og styregruppen.

Kontakt: Akademisk medarbejder Amalie Oxholm Kusier, tlf.: 6550 7854, e-mail: amok@sdu.dk, og lektor Sigurd Lauridsen, tlf.: 6550 7810, e-mail: sila@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 02.02.2022