Skip to main content
Uge 51, 2016

Danske kvinder får oftere kræft end kvinder i resten af Norden

Danske kvinder har nordisk rekord i antal nye kræfttilfælde – især brystkræft og lungekræft påvirker den dårlige statistik

Danske kvinder får oftere konstateret kræft end kvinder i Sverige, Norge og Finland. Det viser et notat, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet for Sundhedsstyrelsen som del af et oplæg til regeringens udspil til Kræftplan IV.

Tallene stammer fra den nordiske cancer-database NORDCAN, og der er taget højde for befolkningernes størrelse og alderssammensætning.

Her fremgår det, at 653 ud af 100.00 danske kvinder i 2013 fik konstateret kræft. Det svarer til, at danske kvinder 26 procent oftere får konstateret kræft end medsøstrene i Finland og Sverige og 10 procent oftere end de norske kvinder.

Størst forskel i bryst- og lungekræft

Opgørelsen omfatter alle kræfttyper på nær anden kræft i huden end modermærkekræft og dermed både kræfttyper med høj og lav dødelighed.

Danske kvinder ligger højt for de fleste kræftformer og højest for eksempelvis brystkræft og lungekræft. Det er, når man lægger alle kræftformer sammen, at de danske kvinder får den kedelige førsteplads i Norden.

”Vores notat beskæftiger sig ikke med årsagen til, hvorfor danske kvinder oftere får kræft end kvinder i andre nordiske lande. Men da vi ved, at alkohol øger risikoen for brystkræft og rygning for lungekræft, ligger der muligvis en forklaring her i og med, at danske kvinder ryger mere og drikker mere alkohol end kvinder i resten af Norden,” siger Heidi Rosendahl forsker ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Også dårlige tal for danske mænd

Danske mænd ligger næsthøjest i Norden, hvad angår nye kræfttilfælde om året. i alt fik 757 ud af 100.00 danske mænd konstateret kræft i 2013.

Det er de norske mænd, der placerer sig øverst i statistikken med syv procent flere nye kræfttilfælde om året end danske mænd.

De seneste tal fra Cancerregisteret i Danmark viser, at i alt 17.800 danske kvinder fik konstateret kræft i 2014. Det var oftest brystkræft, kræft i tyk- og endetarmen og lungekræft.

Samme år fik 19.100 danske mænd en kræftdiagnose, hvilket især var prostatakræft, kræft i tyk- og endetarmen og lungekræft.

Vil du læse mere?

Find notatet her

Redaktionen afsluttet: 21.12.2016