Skip to main content
Uge 51, 2013

Køn, alder og tømmermænd

Tømmermænd forekommer oftere blandt unge

Et nyt studie om tømmermænd, som er publiceret internationalt, viser, at tømmermænd er mere udbredt blandt 18-39-årige mænd og kvinder end blandt sammenlignelige ældre med det samme alkoholforbrug. Tømmermænd er i princippet den hyppigst forekommende alkoholrelaterede lidelse. Men heldigvis har tømmermænd et godartet forløb og alle symptomer forsvinder typisk indenfor 24 timer. Tømmermænd er ikke en egentlig sygdom, men et syndrom som består af en række symptomer, som kan forekomme i varierende grad hos forskellige personer.

I en stor dansk undersøgelse, KRAM-undersøgelsen om kost, rygning, alkohol og motion, er 76.484 mænd og kvinder blevet spurgt blandt andet om deres alkoholvaner, herunder hvor ofte de oplevede forskellige tømmermændssymptomer, efter at have drukket flere end 5 genstande på en aften. De skulle angive et svar for hvert af symptomerne; tørst, udmattelse, hovedpine, svimmelhed, ingen appetit, mavepine, kvalme, hjertebanken og opkastning i kategorierne; aldrig, næsten aldrig, af og til, næsten altid og altid. Deltagere der havde angivet at have mindst 4 af symptomerne næsten altid eller altid, blev defineret som havende tømmermænd.

For at adressere myten om at ældre personer er mere tilbøjelige end yngre til at få tømmermænd, har forfatterne analyseret sammenhængen mellem alder og tømmermænd blandt deltagere, som angav, at de mindst drak mere end 5 genstande ved én lejlighed hver måned. Personer som ikke drikker alkohol, eller aldrig drikker flere end 5 genstande, er ikke i risiko for at opleve tømmermænd.

Resultaterne kan ses i figuren nedenfor (sorte mærker). Tallene angiver relative sandsynligheder (odds ratios) med reference i aldersgruppen 60+. Således ses det f.eks., at mænd i aldersgruppen 30-39 oplever tømmermænd 8 gange hyppigere, efter at have drukket flere end 5 genstande, end mænd der er 60+ år.

I analyserne har forfatterne taget højde for forskellige i alkoholvaner mellem aldersgrupperne, som fx antal genstande om ugen, alkoholtype (øl, vin og spiritus) og om man drikker sammen med mad eller ej. Også rygevaner og uddannelse er der justeret for i analyserne.

Forfatterne har også undersøgt sammenhængen mellem alder og det aldrig at opleve nogle af de 9 tømmermændssymtomer. Resultaterne kan ses i figuren nedenfor (røde mærker). Tallene angiver relative sandsynligheder (odds ratios) med reference i aldersgruppen 18-29. Således angiver f.eks. mænd der er 60 år eller derover, 6,7 gange hyppigere, at de aldrig oplever tømmermænd efter at have drukket flere end 5 genstande end de yngste mænd (18-29 årige).

Tømmermænd (sorte prikker) og aldrig tømmermænd (røde prikker) blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper

Disse resultater tyder altså på, at unge i højere grad end ældre får tømmermænd efter at have drukket alkohol. En forklaring på disse fund kan være, at der med alderen følger en vis drikke-erfaring, som gør, at man ved, hvordan tømmermænd skal undgås. Det er også sandsynligt at personer, som tidligere var meget tilbøjelige til at få tømmermænd, holder op med at drikke med årerne, således at alderen i dette studie er et udtryk for afholdenhed pga. tømmermændstilbøjelighed.

Det overordnede formål med at indsamle data om tømmermænd i KRAM-undersøgelsen var at tømmermænd muligvis kan sige noget om den enkeltes følsomhed overfor alkohol, og dermed den fremadrettede risiko for udvikling af alkoholrelaterede sygdomme. Dette vil blive undersøgt i fremtidige forskningsprojekter.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 18.12.2013