Skip to main content
Uge 51, 2010

Motion kan måske forebygge depression

Motion og depression

Det er velkendt fra tidligere studier, at fysisk aktivitet kan afhjælpe symptomerne for personer med depression. Nu viser et omfattende studie, at fysisk aktivitet også kan virke forebyggende på depression, og måske forhindre at sygdommen opstår i det hele taget.

Forskere fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU har netop publiceret resultaterne af undersøgelsen i det internationale tidsskrift Preventive Medicine. Studiet er et af de største og mest omfattende, der er lavet på området hidtil. Resultaterne, som bygger på 26 års opfølgning af over 18.000 danskere fra Østerbroundersøgelsen, viser, at der især blandt kvinder synes at være en forebyggende effekt ved at dyrke regelmæssig motion.

Kvinder som enten er fysisk inaktive, eller som kun dyrker let motion, dvs. mindre end to timer om ugen, har 1,8 gange større risiko for senere at udvikle depression end kvinder, som dyrker meget motion. At dyrke meget motion svarer til mere end fire timers let motion om ugen eller mere end to timers hård motion om ugen. Blandt mændene tegner det samme billede sig, om end det ikke er lige så tydeligt.

Risiko for depression i forhold til ugentligt motionsniveau for kvinder og mænd

I resultaterne er der taget højde for en lang række faktorer; herunder indkomst, uddannelse, body mass index (BMI), livsstilsfaktorer og kroniske sygdomme. Derved har disse faktorer ingen indflydelse haft på resultaterne. Depression er i denne undersøgelse defineret som: at have fået diagnose med depression på enten en somatisk eller psykiatrisk afdeling på et hospital.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 22.12.2010