Skip to main content
Uge 51, 2009

Alkoholmisbrug øger risikoen for anden psykisk sygdom

Alkoholmisbrug og psykisk sygdom

Alkoholmisbrug er en udbredt psykisk lidelse i Danmark, og det sker ofte, at personer med alkoholmisbrug har andre psykiske lidelser. Det viser resultater fra Østerbroundersøgelsen, som er en stor befolkningsundersøgelse af danskere mellem 20 og 93 år, der er blevet fulgt siden 1970'erne. Alkoholmisbrug er i undersøgelsen defineret som enten at have været i behandling på et alkohol-ambulatorium eller at have fået diagnosen alkoholafhængighed eller alkoholmisbrug på et hospital.

Halvdelen af de personer i undersøgelsen, som havde et alkoholmisbrug, havde på et tidspunkt i livet også en anden psykiatrisk diagnose. Sådanne diagnoser var især affektive lidelser (som f.eks. depression og mani), psykotiske lidelser, angst lidelser, personlighedsforstyrrelser og stofmisbrug.

Ud over at afdække omfanget af personer med alkoholmisbrug, som også har en anden psykisk lidelse, er det særlige ved undersøgelsen, at den også ser på, hvilken diagnose der kom først. Her viste det sig, at blandt personer med både alkoholmisbrug og en anden psykisk lidelse, var det oftest alkoholmisbruget som var registreret først. Nedenstående figur viser hvor stor risikoen er for at udvikle en anden psykisk lidelse hvis man i forvejen har et alkoholmisbrug. Det ses, at risikoen især er stor for at udvikle personlighedsforstyrrelser og stofmisbrug. Mens risikoen for f.eks. at udvikle personlighedsforstyrrelse er sat til 1 for personer uden alkoholmisbrug er den 7.3 for personer med alkoholmisbrug.

Risiko for psykiske sygdomme blandt personer med alkoholmisbrug (risikoen for personer uden alkoholmisbrug er sat til 1)

Resultaterne understreger betydningen af fortsat fremgang og udvikling i behandling af personer, som både har alkoholmisbrug og en psykisk lidelse. Ikke mindst på grund af tidligere forskning, som har vist, at personer, der har begge dele, ofte får dårligere udbytte af behandlingen og har dårligere sygdomsudvikling over tid end personer, som ikke har andre psykiske sygdomme ud over deres alkoholmisbrug.

Vil du læse mere?

Find artiklen er

Redaktionen afsluttet: 16.12.2009