Skip to main content
Uge 51, 2008

Kvinder får flere tømmermænd end mænd

Julefrokost, nytårsaften og tømmermænd

Det videnskabelige tidsskrift British Medical Journal, og nu også det danske Ugeskrift for Læger, har taget en særlig humoristisk tradition for videnskab op ved juletid. Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet bidrager i år til Ugeskriftet med en tømmermandsartikel.

Når man har drukket en vis mængde alkohol, risikerer man ubehagelige 'dagen derpå' symptomer, kendt under fællesbetegnelsen tømmermænd. Da alkoholforbruget i Danmark er stort, formodes det, at forekomsten af tømmermænd i den danske befolkning generelt er høj, ikke mindst her i december. Seriøse internationale komparative og validerede undersøgelser foreligger dog ikke.

En ny dansk befolkningsundersøgelse viser, at over dobbelt så mange kvinder (12%) som mænd (5%) har mange tømmermændssymptomer, hvilket vil sige minimum fire symptomer på én gang, efter at have drukket en del genstande - også kaldet binge-drinking. Undersøgelsen bygger på svar fra 36.228 mænd og kvinder, som har deltaget i den landsdækkende KRAM-undersøgelse (kost, rygning, alkohol og motion). De fire mest udbredte tømmermændssymtomer er træthed, tørst, hovedpine og kvalme. Men en del oplyser også om appetitløshed, svimmelhed, mavepine, hjertebanken og opkastning.

Generelt har kvinder oftere tømmermænd end mænd, og som det ses i figuren gælder det for samtlige symptomer. For eksempel har 21 % af kvinderne hovedpine, mens det kun er 12 % af mændene. Halvdelen af kvinderne føler sig trætte, mens det kun er 34 % af mændene.

Forekomsten af tømmermændssymptomer samt andelen med mange tømmermænd (minimum 4 symptomer) dagen efter binge-drinking blandt kvinder og mænd

Det kan der være flere forklaringer på forskellen mellem mænd og kvinder. Mænd drikker mange genstande oftere end kvinder og er dermed mere "i træning". Da mængden af søvn kan spille ind på tømmermænd, har manden større chance for at sove branderten ud end kvinden, i de familier hvor kvinden har for de fleste pligter i forhold til børn og hjem. Og så er der sikkert også flere listige forklaringer, som læseren selv må opfinde.

Der findes ingen veldokumentet forebyggelse eller behandling af tømmermænd udover symptombehandling, dvs. smertestillende medicin mod hovedpine, væske mod tørst osv. Det skorter dog ikke på husråd om f.eks. artiskok, ekstrakt fra rav, grøn te, honning, kaffe, motion, milkshake, pizza, salt, sukker, tomatjuice, æg, vand, søvn og varmt bad.

Redaktionen afsluttet: 17.12.2008