Skip to main content
Uge 50, 2014

Der dør færre børn i Danmark end tidligere

Antallet af dødsfald blandt børn og unge er faldet med omkring 25 procent

Der dør færre børn i Danmark i forhold til for syv år siden. Det er især blandt drengene, at antallet af dødsfald er mindsket.

Det viser en ny undersøgelse fra PAVI ved Statens Institut for Folkesundhed. PAVI står for Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Undersøgelsen viser, at der i 2007 døde 471 børn i alderen 0 til 18 år. I 2011 var det antal faldet til 359. Det svarer til et fald på omkring 25 procent.

Færre dødsfald blandt drenge

Det er som nævnt især drenge i alderen 0 til 18 år, som der dør færre af. Det fremgår af figuren.

Der dør generelt færre piger end drenge, men forskellen er udlignet betydeligt i perioden.

Forskel på regionerne

Af undersøgelsen fremgår det også, at faldet især er sket i Jylland og på Fyn, og i mindre grad i Region Sjælland.
I Region Hovedstaden har antallet af dødsfald blandt børn og unge ligget nogenlunde stabilt i den femårige periode.

Undersøgelsen giver ikke svar på, hvorfor der dør færre børn, og hvorfor der er regionale forskelle.

Farligt første leveår

De nye tal stammer fra et udtræk fra Dødsårsagsregisteret, hvor PAVI samtidig har undersøgt, hvordan dødsfaldene fordeler sig i forhold til antal og dødsårsager.

Undersøgelsen viser, at det er den første uge og det første leveår, der er farligst. Halvdelen af alle dødsfald blandt 0-18 årige sker blandt spædbørn og altså inden for barnets første leveår.

Samtidig sker en fjerdedel af alle dødsfald inden for barnets første uge, den såkaldte perinatal-periode.

Dør af forskellige årsager

For en stor del af dødsfaldene – 332 dødsfald – er der ingen medicinske oplysninger anført, og 275 dødsfald skyldes ulykker.
Ser man bort fra disse dødsfald samt dødsfald i perinatal-perioden, er medfødte misdannelser og kromosomfejl anført som de hyppigste dødsårsager, efterfulgt af kræft og sygdomme i nervesystemet eller sanseorganer.

Vil du læse mere?

Find notatet her

Redaktionen afsluttet: 10.12.2014