Skip to main content
Uge 50, 2010

Uddannelsesniveau spiller ind på ældres men ikke yngres alkoholvaner

Aldersgruppers alkoholforbrug

Den udbredte opfattelse af at "De bedrestillede drikker mest" gælder ikke. En ny analyse tyder på, at personer med kort uddannelse vil have et lige så stort alkoholforbrug i fremtiden som personer med lang uddannelse.

Figuren viser, hvor mange procent, der drikker over 14 genstande ugentligt for kvinder og 21 genstande ugentligt for mænd. Blandt 25-44-årige med den længste uddannelse var der færrest, der drak over genstandsgrænserne. For mænd var det 13 %, mens det var 7 % for kvinder.

Blandt de ældste i alderen 65-84 år er mønsteret omvendt med hensyn til overskridelse af genstandsgrænsen. Blandt mænd med den længste uddannelse er der med 24 % dobbelt så mange, som drikker over genstandsgrænserne som blandt kortuddannede mænd, hvor det kun er 12 %.

Blandt kvinder er forskellen endnu større, da tre gange flere kvinder med lang uddannelse, 19 %, drikker over genstandsgrænserne end kortuddannede kvinder, 6 %. I den midterste aldersgruppe 45-64 år er der ingen forskel blandt mænd, mens de højtuddannede kvinder drikker mere end de kortuddannede.

Andel i procent der drikker over genstandsgrænserne fordelt efter køn, alder og uddannelseslængde målt i antal års skolegang.

At flere med lang uddannelse overskrider genstandsgrænsen gælder altså kun blandt de ældste. Da der ydermere er en tendens til, at dem med længst uddannelse drikker mindre over tid, samtidig med at de lavest uddannede har øget alkoholforbruget, ses for alkoholforbrug en reduceret social ulighed. Denne tendens illustrerer, at reduktion af den sociale ulighed i sundhedsadfærd ikke entydigt kan betragtes som et mål for positiv sundhedsadfærd i befolkningen.

Redaktionen afsluttet: 15.12.2010