Skip to main content
Ugens tal, uge 4

Coronakrise: Mere ensomhed, depression og søvnløse nætter

Mange har fået det værre både mentalt og socialt under coronapandemien. Det viser et nyt dansk studie med data fra over 50.000 europæere.

Coronapandemien har gjort ondt værre, hvad angår ensomhed og psykiske problemer. Mange føler sig mere ensomme, og der er også mange, der oplever, at de, siden pandemien brød ud, er blevet mere deprimerede, angste og sover dårligere.

Det viser et nyt omfattende studie, som forskere ved Statens Institut for Folkesundhed står bag.

Studiet er netop blevet publiceret i tidsskriftet Acta Neuropsychiatrica. Det viser blandt andet, at 40 procent af de, der føler sig ensomme, oplever, at deres ensomhed er blevet forværret under pandemien.

Samtidig oplever to tredjedele af de, der føler sig deprimerede eller angste, at deres symptomer er blevet forværret, og en tredjedel af de, der oplever problemer med at sove, siger, at deres søvnproblemer er blevet værre under pandemien.

Det er første gang, at man på tværs af Europa undersøger, hvorvidt ensomhed og symptomer på psykiske problemer er blevet forværret under krisen, og om der er en sammenhæng mellem de to ting.

Tydelig sammenhæng

Studiet trækker på data fra 50.609 europæere fra 26 forskellige lande, herunder næsten 2.000 danskere.

Alle deltagere i studiet er over 50 år og blev interviewet telefonisk i juli og august 2020 efter den første nedlukning. Her blev deltagerne spurgt om, de føler sig ensomme, deprimerede, angste eller har søvnproblemer, og hvorvidt de oplever en forværring af disse symptomer, siden pandemien startede.

Ifølge forsker Ziggi Santini, der står bag studiet, er det måske ikke så overraskende, at mange føler sig mere ensomme, idet pandemien og dens krav om social afstand, restriktioner eller karantæne har vendt op og ned på alles hverdag og betydet meget mindre socialt samvær og kontakt.

Derimod overrasker det, at der er en så stærk sammenhæng mellem forværret ensomhed og forværrede psykiske problemer under pandemien.

”At føle sig mere ensom, siden pandemien begyndte, er forbundet med markant højere odds for at have forværrede psykiske problemer, hvis vi sammenligner med de, der ikke føler sig mere ensomme. Her viser studiet, at de mere ensomme har seks til ti gange højere odds for at opleve forværrede symptomer på depression, angst eller søvnproblemer under pandemien,” siger Ziggi Santini.

I studiet har forskerne justeret for forskellige relevante faktorer, inklusive COVID-19 relaterede dødsfald blandt deltagernes nære sociale relationer. Det betyder, at sammenhængen mellem ensomhed og psykiske problemer under pandemien ikke kan forklares ved, at deltagerne har mistet en tæt relation grundet smitte med COVID-19.

Skaber andre sundhedsproblemer

Ifølge Ziggi Santini kan studiet indgå som vidensgrundlag, når myndigheder i europæiske lande eller på tværs af Europa træffer beslutninger om nedlukninger, udgangsforbud, karantæner, social afstand osv.

”Det er værd at have med i betragtningerne, at konsekvenserne af pandemien, såsom social afstand, nedlukninger og restriktioner, ser ud til at have intensiveret ensomheden for mange, hvilket kan bidrage til at skabe andre alvorlige sundhedsproblemer end dem, der er direkte forbundet med COVID-19. Man kan godt frygte en senere bølge af psykisk sygdom og mistrivsel og et stort behandlingsbehov, hvis ikke der sættes ind med forebyggende indsatser og interventioner blandt risikogrupperne,” siger Ziggi Santini.

Kontakt: Forsker Ziggi Santini, e-mail: zisa@sdu.dk, tlf.:6550 7723, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

 

Vil du vide mere?

Artikel

Redaktionen afsluttet: 27.01.2021