Skip to main content
Ugens tal, uge 49

Unge med angst og depression får det bedre

Evaluering af kursus for unge med angst og depression viser, at symptomerne falder, og at de unge får mere tro på sig selv

Statens Institut for Folkesundhed har evalueret et kursus for unge, der lider af angst og depression. Kurset hedder LÆR AT TACKLE angst og depression, løber over syv uger og henvender sig til unge i alderen 15-25 år.

Evalueringen bygger på spørgeskemaer og viser, at kursisternes angst- og depressionssymptomer falder, samtidig med at de får mere tiltro til sig selv. 

Evalueringen omfatter ikke en kontrolgruppe, og derfor kan forskerne bag evalueringen ikke konkludere, at faldet i angst- og depressionssymptomerne skyldes, at de unge har deltaget i kurset. Men LÆR AT TACKLE angst og depression har tidligere været testet blandt voksne, og her omfattede evalueringen en kontrolgruppe. Forskerne har derfor alligevel et sammenligningsgrundlag, dog blandt en ældre målgruppe.

”Kurset havde en positiv effekt på de voksne, og når vi sammenligner med de unge kursister, finder vi, at forbedringerne med deres angst og depression og tiltro til sig selv er på niveau med eller højere end de forbedringer, der ses blandt de voksne kursister. Vores evaluering tyder derfor på, at LÆR AT TACKLE angst og depression også er gavnligt for unge,” siger seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen fra Statens Institut for Folkesundhed.

Evalueringen viser også en forbedring i kursisternes trivsel og søvn.

Unge fra 39 kommuner

Det er Komiteen for Sundhedsoplysning, der har udviklet kurset, som unge fra 39 kommuner har deltaget i. Det er også Komiteen for Sundhedsoplysning, der har bedt Statens Institut for Folkesundhed om evalueringen.

Statens Institut for Folkesundhed er i gang med at undersøge, om kurset også har haft en betydning for de unges uddannelses- og jobsituation. 

Kontakt

Seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, e-mail: mbdn@si-folkesundhed.dk, tlf.: 6550 7781.

Vil du læse mere?

Se rapporten her

Redaktionen afsluttet: 04.12.2019