Skip to main content

Flest overvægtige spædbørn blandt forældre uden uddannelse

Social ulighed i overvægt starter allerede i barnets første leveår

Der er forskel på, hvad spædbørn vejer, når de er mellem seks og ti måneder gamle. Spædbørn, hvis forældre ingen uddannelse har, er oftere overvægtige eller svært overvægtige, mens spædbørn af forældre med en lang videregående uddannelse, oftere er normalvægtige.

Det viser en ny sundhedsprofil, der omfatter data for over 12.000 spædbørn i Region Hovedstaden født i 2016.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet sundhedsprofilen for Region Hovedstaden. Den viser, at ni procent af de spædbørn, hvis forældre ikke har nogen uddannelse, er overvægtige eller svært overvægtige, mens det kun gælder tre procent af de børn, hvis forældre har en lang videregående uddannelse.

Forskellen stiger blandt større børn

Profilen viser også, at der er langt flere overvægtige blandt de større skolebørn, og at forskellen mellem overvægtige børn af forældre i de to uddannelsesgrupper er forøget markant.

Når børn starter i skolen og er omkring seks år, er der 22 procent overvægtige eller svært overvægtige blandt de børn, hvis forældre ikke har en uddannelse. Det gælder kun otte procent blandt børn af forældre med en lang uddannelse.

Når børn når udskolingen, er andelen henholdsvis 27 og 11 procent.

”Fordi social ulighed allerede er en udfordring i barnets første leveår, og fordi den absolutte forskel i uligheden øges hos de ældre børn, er det vigtigt med tidlige indsatser for at forebygge den sociale ulighed i overvægt,” siger projektleder Trine Pagh Pedersen, Statens Institut for Folkesundhed.

Data stammer fra sundhedsplejerskerne

Sundhedsprofilen er udarbejdet i samarbejde med Databasen Børns Sundhed. Databasen Børns Sundhed har bidraget med data fra sundhedsplejerskernes journaler til rapporten.

Profilen omfatter data for 12.719 spædbørn født i 2016 og data for 5.308 børn og 3.296 unge, der er undersøgt ved ind- og udskolingen i skoleåret 2016/17 i Region Hovedstaden.

Ud over status for vægt og overvægt giver profilen et generelt billede af sundhed og trivsel blandt børn i Region Hovedstaden.

Figuren viser andelen af børn og unge, der er overvægtige/svært overvægtige ved seks- til ti-månedersalderen, indskolingsalderen og udskolingsalderen, opdelt efter forældrenes højest fuldførte uddannelsesniveau. 

For seks- til ti-månedersalderen anvendes WHO-vækstreferencer. For indskolings- og udskolingsalder anvendes International Obesity Task Force grænseværdier.

 

Kontakt:

Projektleder Trine Pagh Pedersen, tlf.: 65507885, e-mail: tppe@si-folkesundhed.dk, og professor Pernille Due, tlf.: 6550 7880, e-mail: pdu@si-folkesundhed.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.Vil du læse mere

Se rapporten her

Redaktionen afsluttet: 05.12.2018