Skip to main content
Uge 49, 2012

Tidlig alkoholdebut hænger sammen med mængden som unge drikker

Alkoholdebut og binge-drinking

En ny ph.d.-afhandling kommer nærmere, hvor meget social status betyder, i forhold til hvor tidligt og hvor meget unge begynder at drikke. Det overordnede formål med afhandlingen har været at generere mere epidemiologisk evidens indenfor området alkoholforbrug blandt unge med fokus på social ulighed.

Et af hovedresultaterne er, at tidlig alkoholdebut hænger sammen med mængden, de unge drikker i 9. klasse. Det vil sige, at de der begynder med at drikke i en tidlig alder, også er dem, der typisk drikker over fem genstande ved én lejlighed, også kaldet binge-drinking. Drenge, der er begyndt at drikke før de gik i 7. klasse, har tre gange højere risiko for at binge-drikke i 9. klasse sammenlignet med drenge, der ikke er begyndt tidligt med at drikke. For piger, der er startet tidligt med at drikke, er der en 2,5 gange så stor risiko. Samtidig tyder det på, at dem med højest risiko for binge-drinking, er unge, som begyndte tidligt med at drikke og som er fra en familie med høj materiel velstand.

Risikoen for binge-drinking blandt piger og drenge fra 9.klasse der er begyndt tidligt eller ikke tidligt med at dikke alkohol

Det har i flere årtier været debatteret, om der er social ulighed i unges sundhedsadfærd og sundhed. Flere studier har fundet, at der er social ulighed i sundhedsadfærd blandt unge, hvor de unge adopterer de voksnes adfærd. Unge fra lav socioøkonomisk gruppe har flere sundhedsproblemer og større risikoadfærd. Andre studier har derimod ikke fundet nogen klar socioøkonomisk tendens i unges sundhed og sundhedsadfærd. Evidensen har tidligere specielt været uklar vedrørende alkoholadfærd.

 

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 05.12.2013