Skip to main content
Uge 49, 2010

Ulykker i glat føre giver alvorlige skader

Ulykker pga. sne og isdække

Sne og isdække er skyld i 16% af alle faldulykker på fortov årligt, og udgør omkring halvdelen af alle ulykker i glat føre. Det viser skadestuers indberetninger til Ulykkesregisteret.

Ældre mennesker er særligt udsatte, og de får oftere alvorlige skader. Over halvdelen af de ældre over 65 år der kommer på skadestuen efter et fald på is-/snedækket fortov pådrager sig et knoglebrud, typisk på håndled, skulder eller hofte.

Det er oftest 55-84-årige kvinder, som kommer på skadestuen på grund af sne- og isdækket underlag med 1,5 skadestuekontakter pr. 1000 personår. Dernæst er det 10-14-årige drenge, som hyppigt må på skadestuen i glatføre med 1,3 skadestuekontakter pr. 1000 personår.

Ca. 20 % af skaderne relateret til sne og is sker i trafikuheld, og heraf er de fleste eneulykker på cykel. Der er også en del arbejdsulykker, 4 %, bl.a. for postbude, chauffører, hjemmehjælpere og avisbude og andre, der færdes udendørs.

Det årlige antal ulykker relateret til sne- og isdækket underlag, som har ført til skadestuekontakter, opgjort på forskellige typer af ulykker og befolkningsgrupper.
Gennemsnit 1998-2009, baseret på indberetninger fra fire skadestuer.
Til sammenligning er vist det samlede antal ulykker uanset vejr og føre.

*Tallene er beregnet på basis af registreringer på skadestuerne i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers

Antallet af ulykker i forbindelse med sne og is på fortove og veje varierer meget fra vinter til vinter. Mens der i vinteren 2005/6 var ca. 13.000 skader, var der i 2007/8 kun omkring 1200 skader. Sidste vinter, 2009/2010, skønnes antallet af skader at være ca. 13.000.

Flest skader relateret til glat føre sker i januar, idet 38 % sker i denne måned mod 24 % i december, 23 % i februar og 10 % i marts. Trods de mange ulykker relateret til sne og is, betyder et mindre omfang af udendørs aktiviteter om vinteren, at der på denne tid af året totalt set sker betydeligt færre ulykker end om sommeren.

Redaktionen afsluttet: 08.12.2010