Skip to main content
Uge 48, 2010

Mænd vurderer helbredet er godt, men dør alligevel tidligt

Mænds sundhed

Mænd føler sig mindre syge end kvinder. De går sjældnere til lægen og de bruger mindre medicin. Flere mænd end kvinder vurderer, at deres almene er helbred godt, de føler sig vitale og psykisk godt tilpas, og mener at deres mentale helbredstilstand er bedre end kvinders. Alligevel dør de gennemsnitlig mere end 4 år tidligere end kvinder.

Paradokset stiller store udfordringer. I et vist omfang skyldes det sundhedsvaner og livsstil, som ifølge en ny undersøgelse er stærkt påvirket af samlivsstatus.

Mænds spise-, drikke- og rygevaner er nogle af grundene til, at mænd dør tidligere end kvinder. Mænd ryger og drikker mere, og spiser mindre sundt. Statens Institut for Folkesundhed, SDU viser nye og interessant resultater om sammenhængen mellem helbred og samlivsstatus i rapporten "Mænds sundhed", som Sundhedsstyrelsen netop har udgivet. Mænds sundhedsvaner hænger i mange tilfælde sammen med, hvordan de lever og bor. Mænd, der bor alene, har ifølge rapporten væsentligt flere usunde vaner, end mænd der lever sammen med en partner .

Figuren viser forskellen (ratioen) mellem mænd og kvinder for udvalgte indikatorer fra rapporten. Denne såkaldte ratio er f.eks. 1,17 for godt psykisk velbefindende som tegn på, at mænd angiver et bedre psykisk velbefindende end kvinder, 17 % bedre. Omvendt er værdien 0,48 for migræne og hovedpine som tegn på, at mænd kun rapporterer hovedpine eller migræne halvt så ofte som kvinder.

Forskel mellem mænd og kvinder for udvalgte indikatorer

Det er velkendt, at mænd går sjældnere til lægen end kvinder, hvilket kan betyde, at de reagerer for sent på symptomer. Den nye undersøgelse viser, at samlivsstatus også her spiller ind. Et interessant fund ses i relation til hospitalsindlæggelser. Ser man bort fra indlæggelser i relation til reproduktion og andre kønsspecifikke sygdomme, gælder det, at i parforhold bliver mænd i aldersgruppen 16-59 år hyppigere indlagt end kvinder. Omvendt for enlige, hvor kvinder bliver hyppigere indlagt end mænd.

Redaktionen afsluttet: 01.12.2010