Skip to main content
Uge 47, 2015

Bøsser og biseksuelle lider oftere af stress

Homoseksuelle mænd og biseksuelle er mere stressede end heteroseksuelle

En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, viser, at bøsser og biseksuelle er mere stressede end andre.

Instituttet har undersøgt trivsel, sygelighed og sundhedsstilstand blandt omkring 400 danske bøsser, lesbiske og biseksuelle.

Undersøgelsen viser, at omkring halvdelen af de biseksuelle kvinder (49 procent) har et højt stressniveau. Til sammenligning er andelen 28 procent blandt heteroseksuelle kvinder.

Også biseksuelle mænd er mere stressede end heteroseksuelle mænd. 36 procent af de biseksuelle mænd har et højt stressniveau mod 29 procent af de heteroseksuelle.
Blandt bøsser og lesbiske angiver henholdsvis 38 og 33 procent et højt stressniveau.

Figur. Andel af personer, som har et højt stressniveau. 16-59 år.

Der kan være mange årsager til stress. Stress skyldes ikke kun mange eller uoverskuelige arbejdsopgaver, men også livsomstændigheder, sociale relationer, og om man oplever at have kontrol over sit liv.

Tidligere studier viser, at personer tilhørende seksuelle minoriteter kan opleve minoritetsstress. Denne form for stress skyldes både udefrakommende faktorer, såsom stigmatisering eller diskrimination relateret til personen seksuelle orientering, og interne faktorer, såsom negativ selvopfattelse, frygt for homofobi eller ekstrem årvågenhed som følge af oplevelser med diskrimination.

Flere ensomme

I undersøgelsen er der også spurgt ind til blandt andet ensomhed og sociale relationer.

Svarene viser, at en betydelig del af biseksuelle og bøsser ofte er uønsket alene, og at en del mangler nogen at tale med, hvis de har problemer. Biseksuelle har også sjældnere kontakt til venner eller familie end heteroseksuelle.

Del af landsdækkende undersøgelse

Homoseksuelle og biseksuelles sundhed og trivsel er undersøgt som del af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen i 2013, som er en landsdækkende, repræsentativ undersøgelse. Stress er i undersøgelsen målt ved Cohens Perceived Stress Scale.

Skalaen måler oplevelsen af stress inden for den seneste måned ved hjælp af 10 spørgsmål, eksempelvis ”Hvor ofte har du følt, at du havde styr på tingene?” og ”Hvor ofte har du følt dig ude af stand til at kontrollere de betydningsfulde ting i dit liv?”.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 18.11.2015